Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Avalikul väljapanekul detailplaneering õppe- ja innovatsioonikeskuse ehitamiseks.

19. august 2015
24.08 - 22.09.2015 tööpäevadel kell 8.30 - 17.00 (esmaspäeviti kella 18.00-ni ja reedeti kella 16.00-ni) on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Haabneeme aleviku maaüksuse Bastioni ja osaliselt Linnaku VII maaüksuse detailplaneering (Viimsi Vallavolikogu 27.08.2013 otsus nr 52).
Detailplaneeringuga (Viimsi Valla Arenduskeskus OÜ projekt nr 02-10) tehakse ettepanek üldplaneeringu kohase maakasutuse juhtotstarbe muutmiseks kaitsealusest maast üldkasutatava hoone maaks, parkimisehitise maaks ja haljasala maaks, samuti üldplaneeringu teemaplaneeringuga „Miljööväärtuslikud alad ja rohevõrgustik“ määratud rohevõrgustiku koridori asukoha osaliseks muutmiseks, ning määratakse krundi ehitusõigus kuni 3 (kolme) maapealse korruse ja 2 (kahe) maa-aluse korrusega õppe- ja innovatsioonikeskuse ehitamiseks. Hoone suurim lubatud absoluutkõrgus on 28,0 meetrit (maapinna kõrgusmärk lubatud ehitusalal jääb vahemikku 9,25 meetrit kuni 15,90 meetrit), suurim lubatud ehitusalune pindala on 3800 m², krundile on lubatud ehitada 1 (üks) hoone.
Chevron-expand Näita ajalugu

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
Viimsi Vallavalitsus , Viimsi, Viimsi vald
+372 606 6805 info@viimsivv.ee
Detailplaneerimine
Briefcase
+372 606 6863
Map-pin

Asukoht

Haabneeme, Viimsi vald, HARJUMAA, Eesti
,Haabneeme, Viimsi vald, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil