Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Avalikul väljapanekul perspektiivse naftasaaduste terminali detailplaneeringu eskiis ja keskkonnamõju strateegilise hindamise programm.

14. mai 2013
Viimsi Vallavalitsus teatab Muuga sadamas Koorma 2a ja Virna 3 kinnistutel Vesta Terminal Tallinn OÜ perspektiivse naftasaaduste terminali detailplaneeringu (DP) eskiisi ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programmi avalikust väljapanekust ja avaliku arutelu toimumisest.
DP koostamise eesmärk on Koorma tn 2a ja Virna tn 3 kinnistute ehitusõiguse muutmise väljaselgitamine: ehitusalusele pinnale kuni 85% Koorma tn 2a kinnistul ja kuni 75% Virna tn 3 kinnistul ning 15 meetri asemel kuni 50 meetri kõrguste ehitiste rajamine, sealhulgas kuni 35 meetri kõrguste naftasaaduste mahutite rajamine. DP koostamise käigus viiakse kavandatava tegevusega kaasnevate mõjude olulisuse ja ulatuse väljaselgitamiseks läbi KSH keskkonnamõju hindamise täpsusega ning teostatakse riskianalüüs. Kavandatava tegevusega ei kaasne piiriülest keskkonnamõju.
DP eskiisi ja KSH programmi avalik väljapanek toimub 20.05.2013 kuni 10.06.2013. a. Nimetatud ajavahemikul on võimalik dokumentidega tutvuda paberkandjal: Viimsi Vallavalitsuses (Viimsi, Nelgi tee 1), K-Projekt AS-i kontoris (Tallinn, Ahtri 6a) ja OÜ E-Konsult kontoris (Tallinn, Laki 12). Elektroonselt on dokumendid kättesaadavad OÜ E-Konsult kodulehel www.ekonsult.ee ja Viimsi Vallavalitsuse kodulehel www.viimsivald.ee.
DP eskiisi ja KSH programmi kohta on õigus igaühel esitada ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi kirjalikult kuni 10.06.2013. a Viimsi Vallavalitsuse aadressil (Nelgi tee 1, Viimsi alevik, 74001 Viimsi vald) ja e-postiga info@viimsivv.ee.
DP eskiisi ja KSH programmi avalik arutelu toimub 12.06.2013. a algusega kell 17 Muuga sadama peahoones (Maardu tee 57, Maardu). Avalik arutelu toimub samaaegselt (ühe koosolekuna) perspektiivse Lonessa naftasaaduste terminali DP eskiisi ja KSH programmi avaliku aruteluga.
Arendaja on Vesta Terminal Tallinn OÜ (Õli tn 3, Maardu), kontaktisik Valter Aman (vaman@vestaterminal.ee). DP koostaja on K-Projekt AS, kontaktisik Liisi Hallikma (liisi.hallikma@kprojekt.ee), KSH koostaja on OÜ E-Konsult, kontaktisik Aide Kaar (aide.kaar@ekonsult.ee). KSH järelevalvaja on Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon (Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn; e-post harju@keskkonnaamet.ee).
Chevron-expand Näita ajalugu

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
Viimsi Vallavalitsus , Viimsi, Viimsi vald
+372 606 6805 info@viimsivv.ee
Keskkonnamõjude hindamine
Briefcase
+372 656 3203 admin@ekonsult.ee
Detailplaneerimine
Briefcase
+372 626 4100 kprojekt@kprojekt.ee
Briefcase
+372 656 3203 admin@ekonsult.ee
Ekspertiis, uuringud
Briefcase
+372 656 3203 admin@ekonsult.ee
Arendaja
Briefcase
+372 631 9861 tallinn@vestaterminals.com
Map-pin

Asukoht

Koorma 2a, Virna 3
Viimsi vald, HARJUMAA, Eesti
Koorma 2a, Virna 3,Viimsi vald, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil