Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


22. november 2004
OÜ Põhivõrk kuulutab välja läbirääkimistega pakkumise Sindi alajaama shuntreaktori ostule ja paigaldusele. Hankesse kuulub Sindi 330 kV alajaama: 1. 30 Mvar 10 kV shuntreaktori tarne ja paigaldus koos vajalike projekteerimis- ja ehitustöödega. 2. 4 fiidriga 10 kV sisejaotla tarne ja paigaldus koos vajalike projekteerimis- ja seadistustöödega. 3. kaitse-, juhtimis-, seire- ja abiahelate rekonstrueerimine. 4. 10 kV jaotlale hoone projekteerimine ja ehitamine. Hanke mahtu kuuluvad ka olemasoleva 10 kV jaotla ja sellega seotud mittevajalike seadmete ja ühenduste demontaaž- ning utiliseerimistööd. Tööde teostamise tähtaeg on 31. jaanuar 2006. Nõutavad tagatised ja garantiid: 1. Pakkumise tagatis 30000 krooni. 2. Lepingu teostuse tagatis 10 % lepingu maksumusest. 3. Lepingujärgne garantii 2 aastat, garantiiaegne tagatis 2% lepingu maksumusest. OSALEMISE TINGIMUSED *Pakkujate kvalifitseerimise tingimused ning märge informatsiooni ja dokumentide kohta, mis tuleb esitada kvalifikatsiooni hindamiseks: 1. Taotleja peab olema maksevõimeline, tema vara ei tohi olla sekvesteeritud ja tema suhtes ei tohi olla algatatud likvideerimismenetlust ega tehtud pankrotiotsust ? esitada taotleja kirjalik kinnitus. 2. Taotleja peab olema täitnud kõik oma kohustused riiklike ja kohalike maksude osas - esitada andmed taotleja poolt viimasel kolmel aastal kalendriaastal oma töötajatele maksutud tasudelt sotsiaalmaksu kohta ja kirjalik nõusolek vastava järelpärimise tegemiseks Maksuametile. 3. Taotleja peab olema viimase kolme aasta jooksul täitnud nõuetekohaselt kõik riigihangete teostamiseks sõlmitud hankelepingud ? esitada taotleja kinnitus. *Pakkujale esitatavad nõuded äri- või erialases registris registreerituse kohta ja nõutavad dokumendid: 1. Taotleja peab olema registreeritud äriregistris? esitada Äriregistri B-kaardi kehtiv koopia. 2. Taotleja peab omama hanke teostamiseks vajalikku majandustegevuse registreeringut (sh tööstus, elektritöö teostaja) - esitada vastava registreeringu väljavõte või number. *Pakkuja majanduslikule seisundile esitatavad tingimused ja nõutavad dokumendid: Taotleja aastakäive peab olema vähemalt 5 milj. krooni - esitada pakkumisele eelneva kolme viimase majandusaasta auditeeritud kasumiaruanne. *Pakkuja tehnilisele kompetentsusele esitatavad tingimused ja nõutavad dokumendid: 1. Taotlejal peavad olema sekundaar- ja primaarsüsteemide projekteerijad, kes on projekteerinud 110 kV või madalama pingega projektide primaar- ja sekundaarsüsteeme. Esitada projekteerija (te )CV, keda taotleja kavatseb kasutada koos teostatud projektide loeteluga. 2. Taotlejal peab olema A-pädevusega elektritöid juhtiv isik. Esitada seda tõendav dokument ja CV. 3. Taotlejal peab olema projektijuht, kes on juhtinud 110 kV või madalama pingega elektrivõrgu projekti. Esitada projektijuhi CV ja tema poolt realiseeritud projektide kirjeldused. 4. Taotleja peab omama ettevõtte kvaliteedijuhtimise süsteemi. Esitada informatsioon ISO 9001 ja ISO 14001 juurutamise kohta ettevõttes. *Muu informatsioon : Kui taotleja on sel aastal seoses mõne eelmise hankega juba esitanud nõutud dokumendid/informatsiooni, ei ole neid uuesti vaja esitada, piisab ainult viitest sellele. Kvalifitseerunud taotlejatele pakkumise kutse dokumentide esitamise eeldatav tähtpäev on 13. detsember 2004. Dokumentide tasu 150 krooni maksta OÜ Põhivõrk arvelduskontole nr 221024551314. Dokumente väljastab OÜ Põhivõrk, Lembit Niidumaa, projektijuht, tel. 715 1367, faks 715 1200, e-post: lembit.niidumaa@pv.energia.ee. Taotlused esitada hiljemalt 8. detsember 2004 kell 11:00.

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
+372 715 1222 info@elering.ee
Map-pin

Asukoht

Urge, Tori vald, PÄRNUMAA, Eesti
,Urge, Tori vald, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

  • Elektripaigaldiste montaaž
Blueprint

Omadused

Taotluste tähtaeg 8. dets 2004
Teostamise tähtaeg 31. jaan 2006