Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Kavandatakse farmikompleksi rekonstrueerimist ja laiendamist ning biogaasijaama rajamist.

12. november 2019
Keskkonnaamet otsustajana teatab, et on jätnud algatamata  Õnne Piimakarjatalu Osaühingu keskkonnakompleksloa nr L.KKL.JÕ-160189 muutmise taotlusele keskkonnamõju hindamise (KMH). Õnne Piimakarjatalu Osaühing soovib keskkonnakompleksloas ülesseatud tootmisvõimsust suurendada 596 lüpsilehma võrra ning vähendada 60 noorlooma ja 140 vasika võrra. Planeeritav tootmisvõimsus on 1550 kohta lüpsilehmadele, 700 mullikatele ning 300 vasikatele.
Õnne Piimakarjatalu Osaühingu Esku farmi rekonstrueerimise ning laiendamise jaoks on koostatud detailplaneering, mis on kehtestatud Põltsamaa Vallavalitsuse 17.06.2019 korraldusega nr 2-3/2019/284.
Käitise rekonstrueerimine ning laiendamine on kavandatud etapiti:
1) 2019-2020 a lammutatakse amortiseerunud hooned ja rajatised ning rajatakse kolmest lüpsilehmade laudast koosnev uus laudakompleks koos olmeploki ja lüpsikojaga ning neid ühendava koridoriga. Samuti rajatakse uued söödahoidlad ja sõnniku separeerimishoone.
2) 2020-2021 rajatakse biogaasijaam farmis tekkiva sõnniku käitlemiseks ja biometaani tootmiseks. Kogu farmis tekkiv sõnnik suunatakse biogaasi tootmiseks.
3) Rajatakse digestaadi torujuhtmed kääritusjäägi transportimiseks laguunidesse.
Rajatavates lüpsilautades peetakse lüpstavaid lehmi. Üks lüpsilaut mahutab 500 looma ning uues laudakompleksis on 3 lüpsilauta (2 tk 500 kohalised ja üks 480 kohaline). 2011-2012 a rajatud ja rekonstrueeritud laudad võetakse kasutusele noorkarja lautadena.
KMH algatamata jätmise otsusega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Viljandi kontoris aadressil Paala tee 4 Viljandi linn või Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis aadressil https://kotkas.envir.ee/document_registry/ (dokumendi nr DM100459-10).
Chevron-expand Näita ajalugu

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
Õnne Piimakarjatalu OÜ, Esku, Põltsamaa vald
7759127, 7759183 opkttu@hot.ee
Detailplaneerimine
Briefcase
Klotoid OÜ, KURESSAARE
5084489, 5165791, 45 33723 klotoid@klotoid.ee
Map-pin

Asukoht

Esku, Põltsamaa vald, JÕGEVAMAA, Eesti
 Esku, Põltsamaa vald, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

Blueprint

Omadused

Pindala 31 ha