Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Lubjakivimaardla kaevandamisega kaasneva keskkonnamõju hindamise aruande avalik väljapanek ja avalik arutelu.

16. oktoober 2013
Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon teatab Rummu lubjakivimaardla Rummu III mäeeraldisel kaevandamisega kaasneva keskkonnamõju hindamise (edaspidi KMH) aruande avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu toimumisest.
OÜ Erksaar (kontaktisik: Raimo Olavi Grönfos, erksaar@hot.ee) taotluse kohaselt kavandatakse tehnoloogilise lubjakivi ja ehituslubjakivi kaevandamist 17,07 ha suurusel tootmismaal (millest mäeeraldis moodustab 9,12 ha) Vasalemma vallas, Lemmaru külas Rummu III mäeeraldisel (asub katastriüksusel 86801:001:0752). Tehnoloogilist lubjakivi planeeritakse kasutada tehnoloogilise toormena ning ehituslubjakivi killustiku ja ehituskivina. Kaevandamise keskmiseks aastamääraks planeeritakse 75 tuh m³ ning loa kehtivusajaks 10 aastat.
KMH aruandega on võimalik kuni 27.10.2013 tutvuda ning esitada kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi tööajal KMH otsustaja ja järelevalvaja – Keskkonnaameti Harju kontoris aadressil Viljandi mnt 16, Tallinn (kontaktisik: Diane Banhard,  674 4809, diane.banhard@keskkonnaamet.ee). KMH aruanne on tutvumiseks üleval ka veebilehtedel http://www.keskkonnaamet.ee/uudised-ja-artiklid/keskkonnamoju-hindamised/ ja  http://www.alkranel.ee/andmed/rummu/aruanne_26_09_13.zip.
KMH aruande avalik arutelu toimub 28.10.2013 kell 16.00 Vasalemma Vallavalitsuse saalis (Ranna tee 8, Vasalemma).
Chevron-expand Näita ajalugu

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
+372 641 1329 erksaar@hot.ee
Keskkonnamõjude hindamine
Briefcase
+372 736 6676 info@alkranel.ee
Map-pin

Asukoht

Lemmaru, Lääne-Harju vald, HARJUMAA, Eesti
,Lemmaru, Lääne-Harju vald, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil