Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Keskkonnamõju hindamise programmi avalik väljapanek esitatud vee erikasutusloa taotlusele.

10. veebruar 2012
Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni Harju kontor teatab AS Tootsi Turba poolt esitatud vee erikasutusloa taotlusele "Leva turbatootmisalalt kuivendusvete ärajuhtimiseks Kirivalla ojasse Kõue vallas Harjumaal” algatatud keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu toimumisest.
Arendaja kaevandab Leva turbatootmisalal Keskkonnaameti antud maavara kaevandamise loa HARM-55 alusel. Tootmisprotsessi oluline osa on tootmisala kuivendamine ja veekõrvaldus. Kuivenduskraavidest voolab vesi kogujakraavidesse, mille kaudu vesi juhitakse suublasse (Kirivalla ojja). Arendaja taotleb tegevuse jätkamiseks uut vee erikasutusluba, kuna eelmise vee erikasutusloa kehtivus lõppes. AS Tootsi Turvas esitatud taotluse kohaselt kavandatakse turba pinnakihist kaevandamist jätkata 129,6 ha suurusel tootmisalal. KMH eesmärk on anda tegevusloa andjale teavet kavandatava tegevuse ja selle reaalsete alternatiivsete võimalustega kaasneva keskkonnamõju ning selle vältimise või minimeerimise kohta ja teha ettepanek kavandatavaks tegevuseks sobivaima lahendusvariandi valikuks.
KMH programmiga on võimalik kuni 24.02.2012 tutvuda tööpäevadel Keskkonnaameti Harju kontoris aadressil Viljandi mnt 16, Tallinn 11216 ja Keskkonnaameti kodulehel www.keskkonnaamet.ee. KMH programmi kohta saab esitada kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi kuni 24.02.2012 (k.a) Keskkonnaameti Harju kontoris või e-postile: diane.banhard@keskkonnaamet.ee. Keskkonnamõju hindamise programmi avalik arutelu toimub 27.02.2012 kell 16.00 Harmi põhikoolis (Harmi küla, Kõue vald).

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
+372 447 1530, 5035497 info@tootsiturvas.ee
Keskkonnamõjude hindamine
Briefcase
668 1011 info@steiger.ee
Map-pin

Asukoht

Kose vald, HARJUMAA, Eesti
 Kose vald, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil