Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Keskkonnamõju hindamise algatamine maavara kaevandamisloa taotlusele vähe- ja hästilagunenud turba kaevandamiseks.

16. veebruar 2012
Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon teatab keskkonnamõju hindamise algatamisest Osaühing Corpus R & R esitatud maavara kaevandamisloa taotlusele vähe- ja hästilagunenud turba kaevandamiseks Harjumaal Saku vallas Männiku külas Pääsküla turbamaardlas Pääsküla turbatootmisala mäeeraldisel. Taotletav mäeeraldis pindalaga 53,31 ha (teenindusmaa pindala on 61,14 ha), paikneb Tõnu, Turba-Mardi, Turba-Jaagu, Rulli, Turbaaugu, Turba-Tooma, Viilu, Sookailu, Lauka ja Rabamuraka katastriüksustel. Taotletav mäeeraldis külgneb lõunast Valdeku mäeeraldisega, kus kaevandab Osaühing Corpus R & R . Valdeku mäeeraldise pindala on 34,91 ha ja teenindusmaa pindala 36,80 ha.  Antud juhul on olemasolevate ja kavandatava kaevandamisalade mäeeraldiste pindala kokku 88,22 ha ning koos teenindusmaaga 97,94 ha. Ühtlasi nähakse mäetöödena ette ka turba mehhaniseeritud kaevandamist. Maavara plaanitakse kasutada kütteturbaks, väetusturbaks ja aiandusturbaks.
KMH algatamise otsusega on võimalik tutvuda tööpäevadel KMH otsustaja - Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni Harju kontoris, aadressil Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn.

Objektiga seotud ettevõtted

Arendaja
Briefcase
+372 506 2711 ou.corpus@neti.ee
Map-pin

Asukoht

Männiku, Saku vald, HARJUMAA, Eesti
 Männiku, Saku vald, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil