Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Uuringu Harju piirkonna kergliiklusteed, arengustrateegiad teostamine. Tööde lõpptähtaeg 01.12.2012.

21. veebruar 2012
MTÜ  Rahvataristu Arendusühing sõlmiti leping uuringu "Harju piirkonna kergliiklusteed. Arengustrateegiad" teostamiseks. Töö sisuks on Tallinna ja tema tagamaa kergliiklusteede alase uuringu koostamine, mille eesmärk on Harjumaa kergteede arendamise metoodiliste aluste loomine, kontseptsiooni kujundamine, areguvariantide esitamine ning elluviimise võimaluste kavandamine.
Uuring peaks sisaldama järgmisi alajaotusi:
1. Kergteede võrgustiku väljakujundamise poliitikast Eestis. Kergteede võrgustiku kujundamise alused Harju piirkonnas sh eriti Tallinnas (väliskogemustest lähtuvalt).
2. Kergteede sh potentsiaalsete kergteede (amortiseerunud tänavad) kvantitatiivne ja kvalitatiivne analüüs. Harju maakonnas ja Tallinna linnas kavandatud kergteede perspektiivide analüüs. Analüüsida teedevõrgu suurprojektide seostatust kergteede arengutega. Analüüsides pöörata erilist tähelepanu kergteede ja kõnniteede ohutusele sildadel ning tunnelites.
3. Piirkonna kergteede võrgustiku arengu kontseptsioon ja variandid selle elluviimiseks. Ekspertide hinnangud kontseptsioonile ja selle elluviimise variantidele.
4. Kergteede võrgustiku arenguvariantide organisatsioonilised ja finantsilised eeldused, maaomandi diagnostika.

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
+372 606 0702 linnavalitsus@maardu.ee
Ekspertiis, uuringud
Briefcase
+372 56 46 0567
Map-pin

Asukoht

HARJUMAA, Eesti
 Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

Blueprint

Omadused

Maksumus 18 000 €
Tööde lõpp 1. detsember 2012