Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Kaugküttevõrkudes taastuvate energiaallikatest toodetud soojusenergia osakaalu suurendamise ja hinnavähendamise eesmärgil soovitakse sõlmida pikaajalisi lepinguid soojuse ostmiseks.

23. veebruar 2012
SW Energia OÜ kaugküttevõrkudes taastuvate energiaallikatest toodetud soojusenergia osakaalu suurendamise ja hinnavähendamise eesmärgil soovib sõlmida pikaajalisi lepinguid soojuse ostmiseks.
Võrkude asukohad, vajalikud võimsused ja tootmisemahud:
Kehtna võrgupiirkond, kuni 3 MW; kuni 7500 MWh;
Paikuse võrgupiirkond, kuni 3 MW; kuni 6500 MWh;
Alu võrgupiirkond, kuni 1,6 MW; kuni 3000 MWh;
Ilmatsalu võrgupiirkond, kuni 1 MW; kuni 3000 MWh;
Uulu võrgupiirkond, kuni 0,7 MW; kuni 1500 MWh;
Käärdi võrgupiirkond, kuni 0,5 MW, kuni 1300 MWh.
SW Energia OÜ palub informeerida kaugküttevõrkude läheduses planeeritavate soojuse tootmise käitiste kohta, millele opereerija soovib sõlmida SW Energia OÜ-ga lepingu soojuse müügiks ja mis vastavad järgnevatele tingimustele:
• Tegemist on uue rajatava käitisega;
• Käitis kasutab parimat olemasolevat keskkonnasäästlikku tehnoloogiat;
• Käitis on võimeline alustama täisvõimsusel soojuse tootmist hiljemalt 1 oktoober 2012 a.
Teatises nõutav alljärgnev informatsioon:
• Käitise täpne asukoht ja maakasutusõigust tõendavad dokumendid;
• Kohaliku omavalitsuse seisukoht keskkonnamõjude hindamise osas;
• Kasutatav kütus;
• Käitise soojuslik võimsus;
• Kasutatava tehnoloogia täpne kirjeldus (eelprojekt);
• Käitise valmimise tähtaeg;
• Käitise omaniku ärinimi ja registrikood;
• Pakutud garantii käitise tähtajaks valmimise tagamiseks;
Kvalifitseerimise tingimused:
• Osaleja peab olema registreeritud äriregistris;
• Osalejal ei tohi olla maksuvõlgnevusi;
• Osaleja ei tohi olla pankrotis või likvideerimisel, tema äritegevus ei tohi olla peatatud, tema suhtes ei tohi olla algatatud saneerimis- ega pankrotimenetlust;
• Pakkuja peab omama eeldusi pakkumise kutse dokumentides toodud nõuetele vastava käitise tööle rakendamiseks hiljemalt nõutud tähtajaks.
Teade peab olema vormistatud eesti keeles.
See teade on avaldatud üksnes informatsiooni kogumise eesmärgil ning ei ole avaliku konkurssi väljakuulutamine ega pakkumus lepingu sõlmimiseks. Konkurssi korraldamise või lepingu sõlmimiseksläbirääkimiste alustamise otsuse teeb SW energia OÜ lähtuvalt laekunud teabest kavandatavate käitiste kohta.
Lisainformatsioon: info@swenergia.ee
Teated esitada kirjalikult SW Energia OÜ aadressil Tehnika 1, Paikuse 86602, hiljemalt 20. märtsiks 2012 a.

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
SW Energia OÜ, Paikuse, PÄRNU
+372 447 7862 info@swenergia.ee
Map-pin

Asukoht

MITU MAAKONDA, Eesti
 Eesti
Blueprint

Omadused

Esitamise tähtaeg 20. märts 2012