Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Planeeringu avalik väljapanek elamute rajamiseks.

27. veebruar 2012
Jõgeva vallavalitsus on vastu võtnud Lauri katastriüksuse (katastritunnus 24802:005:1040) Jõgeva alevikus, Jõgeva vallas, detailplaneeringu. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub Jõgeva Vallavalitsuse kantseleis (Piiri tn 4, III korrus, Jõgeva linn)  12.03.2012 kuni 26.03.2012. Planeeringuga kavandatakse  rajada planeeritavale alale krundid kolmele elamule, määrata kruntide sihtotstarve, ehitusõigus,  hoonestusala, teede ja tänavate maa-ala, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted, tehnovõrkude ja rajatiste asukohad, kujad, ehitiste olulisemad arhitektuurinõuded ja seada keskkonnatingimused planeeringuga kavandatu elluviimiseks. Avaliku väljapaneku tulemuste arutelu toimub Jõgeva Vallavalitsuses 12.04.2012 algusega kell 16.00.

Objektiga seotud ettevõtted

*****
Briefcase
+372 7766500 info@jogeva.ee
Detailplaneerimine
Briefcase
+372 53457405 urmas@sirjeprojekt.ee
Map-pin

Asukoht

Lauri
JÕGEVA, JÕGEVAMAA, Eesti
Lauri JÕGEVA, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

Blueprint

Omadused

Krunte/kinnistuid 3
Objektiga/dokumentidega tutvumine 12. - 26. märts 2012