Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Algatati keskkonnamõju hindamine maavara kaevandamise loa taotlusele turbatootmisala mäeeraldisel.

27. veebruar 2012
Algatati keskkonnamõju hindamine AS Tootsi Turvas maavara kaevandamise loa taotlusele kohaliku tähtsusega Ohepalu turbamaardla Ohepalu turbatootmisala mäeeraldisel. Maavara kaevandamise luba taotletakse kohaliku tähtsusega Ohepalu turbamaardla Ohepalu turbatootmisala (varem nimetatud ka Põriku või Tapa tootmisala) mäeeraldisel vähelagunenud ja hästilagunenud turba kaevandamiseks. Taotletav mäeeraldis paikneb Lääne-Viru maakonnas Tapa vallas riigile kuuluval kinnistul Loobu metskond maatükk nr 54. Luba taotletakse järgmistel tingimustel: mäeeraldise teenindusmaa pindala on 122,00 ha, sh mäeeraldise pindala 81,28 ha; kaevandatav varu on: vähelagunenud turvas 11 tuh t ja hästilagunenud turvas 264 tuh t; maavara kaevandamise maksimaalne lubatud aastamäär 20 tuh t; loa kehtivusaeg on 20 aastat. Maavara kasutusala: aiandusturvas, kütte- ja väetisturvas.
Keskkonnamõju hindamise algatamise otsusega saab tutvuda tööpäeviti Keskkonnaameti Viru regiooni Jõhvi kontoris kella 9.00-12.00 ja 13.00-15.00 aadressil Pargi 15, Jõhvi.

Objektiga seotud ettevõtted

Arendaja
Briefcase
+372 447 1530, 5035497 info@tootsiturvas.ee
Map-pin

Asukoht

Tapa vald, LÄÄNE-VIRUMAA, Eesti
 Tapa vald, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

Blueprint

Omadused

Pindala 122 ha