Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Ideekonkurss leidmaks parimat lahendust tuletõrjetornile. Tähtaeg 9. aprill.

28. veebruar 2012
Suure-Jaani Vallavalitsus kuulutab välja ideekonkursi leidmaks sobivat lahendust, kuidas kasutada kinnistut Suure-Jaanis Pärnu tn 2 (katastriüksus 76001:003:0011) pindala  2502 m² (hoone rahvasuus tuntud kui tuletõrjetorn). Tuletõrje depoo-/garaažihoone on keldrikorrusega ühekordne hoone, millel on voolikute kuivatamise torn. Antud kinnistu ja hoonestus jäävad J. Köleri tn 1 asuva Suure-Jaani kihelkonnakoolihoone muinsuskaitse vööndisse ning üldplaneeringuga määratud Suure-Jaani linna miljööväärtuslikule alale.
Ideed koos lühikese äriplaaniga, kuidas kinnistut kasutada, oodatakse hiljemalt 9. aprillil 2012 kell 11 Suure-Jaani Vallavalitsuse kantseleisse Lembitu pst 42 Suure-Jaani. Töö palume varustada märgusõnaga ja lisada osaleja andmed (nimi, kontaktid) kinnises ümbrikus,  mis avatakse pärast ideede hindamist.
Žürii hindab idee sobivust ja teostatavust  ning pakutava teenuse vajalikkust. Ideekonkursi auhinnafond on 650 eurot. Ideekonkursi võit ei anna eeliseid idee elluviimiseks lepingu sõlmimisel.
Sobivate ideede puudumisel võib žürii kuulutada ideekonkursi luhtunuks või võitjat mitte välja kuulutada ja auhinnasumma arvelt eriauhindu välja anda. Suure-Jaani Vallavalitsusel on õigus ideekonkursile esitatud ideid vastavalt vallavara eeskirjale ellu viia.
Lisainformatsiooni saab Suure-Jaani Vallavalitsuse majandus- ja esitusosakonnast – telefon 435 5431, e-post: are.aua@suure-jaani.ee.

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
+372 435 5444 vald@s-jaani.ee
Map-pin

Asukoht

Pärnu 2
SUURE-JAANI, VILJANDIMAA, Eesti
Pärnu 2 SUURE-JAANI, Eesti
Blueprint

Omadused

Esitamise tähtaeg 9. aprill 2012