Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Kehtestatud planeering tervisespordiradade ja puhkekohtade rajamiseks.

31. oktoober 2017
Mooste Vallavalitsus on kehtestanud Mooste vallas Hullumäe- Siimuniidu piirkonna üldplaneeringu. Üldplaneeringu eesmärk oli valla üldplaneeringut täpsustava planeeringuga täpsustada puhke- ja virgestusala väljaarendamist Hullumäe- Siimuniidu piirkonnas, reguleerida maakasutuse tingimusi, hinnata maakasutuse ja arendusprojektide, samuti Natura 2000 võrgustiku alale avalduda võivat mõju. Planeeringuga määrati tervisespordiradade (matka-, jalg-, jalgrattateed, suusaradade võrgustik koos pääsuga üle Ahja jõe), puhkekohtade ja -alade (lõkkekohad, parkla, vaatamisväärsused jmt.) asukohad. Planeeringuala keskuseks kavandatud Mooste pinnase-karjääri (katastriüksuse tunnus 47301:002:1050) valla üldplaneeringus määratud riigikaitsemaa juhtotstarbe määrati planeeringuga puhke- ja virgestusmaaks. Planeeringuala suurus on ligikaudu 12,8 km², hõlmates endise Hullumäe ja Siimuniidu karjääri maa-ala, Lahojärve ja ümbritseva piirkonna, mis piirneb Ahja jõe, Tartu-Räpina-Värska tugi- ning Himmaste- Rasina kõrvalmaanteega. Piirkond asub rohevõrgustiku alal, sinna jääv Laho loodusala kuulub Natura 2000 võrgustikku.
Chevron-expand Näita ajalugu

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
Mooste Vallavalitsus , Mooste, Põlva vald
7979 333 vald@mooste.ee
Detailplaneerimine
Briefcase
+372 53 446 215
Keskkonnamõjude hindamine
Briefcase
+372 512 8123 info@tajuruum.eu
Map-pin

Asukoht

Hullumäe-Siimuniidu
Põlva vald, PÕLVAMAA, Eesti
Hullumäe-Siimuniidu Põlva vald, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

Blueprint

Omadused

Pindala 12,8 km²