Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Kehtestati detailplaneering kaubandus-, toitlustus-, teenindus-, majutus- ja büroohoonete ehitamiseks..

05. juuni 2013
Kehtestati Sikeldi külas paikneva Kraavivahe  kinnistu ja sellega piirneva maa-ala detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärgiks on kinnistu jagamine üheks jätkuvalt maatulundusmaaks ja vastavalt üldplaneeringule - neljaks (BB) kaubandus-, teenindus- ja büroohoonete maaks ning neid teenindavaks transpordimaaks. Detailplaneeringuga toimub moodustatavatele uutele ärimaadele ehitusõiguse andmine ja arhitektuur-ehituslike tingimuste määramine; juurdepääsuteede lahendamine, normidekohase parkimise ja liikluse organiseerimine; tehnovõrkudega varustamise lahendamine ning vajalike haljastuslike, heakorra ja keskkonnakaitseliste põhimõtete seadmine.
Lubatud ehitusalune pind kaubandus-, toitlustus- teenindus- majutus-, kontori- ja büroohoonete kinnistutel on 1500 kuni 2000 m²,  täisehituse % on vahemikus  20%...25%. Kruntidele on lubatud ehitada kuni 2 hoonet.
Lubatav kaubandus-, toitlustus-, teenindus-, majutus-, kontori- ja büroohoonete kõrgus mitte rohkem kui 14,0 m ja mitte vähem kui 4,5 m maapinnast, maksimaalne korruste arv 4. Samade hoonete katused võivad olla osaliselt või täielikult viilkatusega, lubatud katusekalle on vahemikus 0-150. 
Välisviimistlusmaterjalidena võib kasutada kivi-, krohv-, puit-, metall- ja klaasmaterjale või nende omavahelisi sobivaid kombinatsioone.
Kaubandus-, toitlustus-, teenindus-, majutus-, kontori- ja büroohoonete kinnistute krundipiiretena võib kasutada metallvõrkaeda, metallaeda ja immutuspuidust aeda, piirete maksimaalseks kõrguseks on 1,8 m.
Chevron-expand Näita ajalugu

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
+372 489 0101
Detailplaneerimine
Briefcase
Valtu Projekt OÜ, Kaerepere, Kehtna vald
+372 489 4038
Map-pin

Asukoht

Sikeldi, Rapla vald, RAPLAMAA, Eesti
,Sikeldi, Rapla vald, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

Blueprint

Omadused

Pindala 16,23 ha