Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Avalikustamisel detailplaneering kuni viie üksikelamu krundi moodustamiseks.

18. juuni 2013
Võeti vastu ja suunati avalikustamisele Alliku küla Kanika 1, Kanika 8  ja Kotka tee L12  kinnistute detailplaneering. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Kanika 1 ja Kanika 8 kinnistute maasihtotstarbe muutmine, kruntimine viieks elamumaa krundiks ning üheks transpordimaa krundiks ning määratakse ehitusõigus kuni viie 2-korruselise üksikelamu ja kuni 1-korruseliste abihoonete rajamiseks. Lahendatud on juurdepääsuteed ning kruntide tehnovarustus, esitatud servituutide vajadus, määratud haljastuse ja heakorrastuse nõuded. Planeeringuala hõlmab valla omandis olev transpordimaa sihtotstarbega Kotka tee L12 kinnistut, mis tagab juurdepääsu planeeritavatele elamukruntidele. Tegemist on avalikult kasutatava teega ning vastavalt Saue Vallavalitsuse ja arendaja vahel sõlmitud kirjalikule lisakokkuleppele, kaasneb planeeringu elluviimisega arendajal kohustus omal kulul või siis kokkuleppe saavutamisel koostöös antud piirkonna teiste huvitatud arendajatega projekteerima ja välja ehitama asfaltbetoonkattega sõidutee ja sõiduteega külgneva asfaltbetoonkattega alates Poku teest, kuni Kanika 1 ja Kanika 8 kinnistutele juurdepääsuks mõeldud mahasõiduni selliselt, et tee ühtiks T-Model OÜ poolt koostatud Kotka tee rekonstrueerimise ehitusprojektiga (Töö nr 011086).  Saue valla üldplaneeringu kohaselt asub detailplaneeringuks taotletav maa-ala tiheasustusalas ning planeeritava maa-ala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud pere- ja ridaelamumaa. 
Kanika 1, Kanika 8 ja Kotka tee L12 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 18.06.2013 kuni 2.07.2013 Saue vallamajas, Veskitammi 4, Laagri alevik, kus on võimalik tutvuda detailplaneeringu materjalidega.
Chevron-expand Näita ajalugu

Objektiga seotud ettevõtted

Arendaja
Briefcase
Detailplaneerimine
Briefcase
+372 648 5474 hedolink@hot.ee
Map-pin

Asukoht

Alliku, Saue vald, HARJUMAA, Eesti
,Alliku, Saue vald, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

Blueprint

Omadused

Pindala 1,2 ha