Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Kehtestatud detailplaneering kahe 3-korruselise äri- ja tootmishoone rajamiseks.

24. august 2015
Kehtestatud Künka kinnistu ja lähiala detailplaneering eesmärgiga muuta kehtiva detailplaneeringuga ette nähtud ehitustingimusi, st suurendada krundil olemasolevat hoonestusala, hoone ehitusalust pinda ja hoonete arvu krundil ning määratakse ehitusõigus kuni kahe äri- ja tootmishoone rajamiseks. Künka kinnistule on koostatud detailplaneering, mis kehtestati Saue Vallavalitsuse 12. märtsi 2013. aasta korraldusega nr 175. Detailplaneeringuga muudeti Künka kinnistu maakasutuse sihtotstarve 100% tootmismaast 50% äri- ja 50% tootmismaaks ning määrati ehitusõigus ühe kuni 3-korruselise äri- ja tootmishoone (büroo- ja laohoone) rajamiseks, maksimaalse ehitusaluse pinnaga 992 m², st täisehitusprotsendiks määrati (ca 18%), hoone kõrguseks maapinnast määrati kuni 12,0 m. Planeeringuga lahendati juurdepääsuteed ning krundi tehnovarustus, esitati servituutide vajadus, määrati haljastuse ja heakorrastuse nõuded. Detailplaneeringuga kavandatakse Künka kinnistul täpsustada ja täiendada ehitusõigust. Uue koostava detailplaneeringuga määratakse ehitusõigus ühe äri- ja tootmishoone asemel kuni kahe 3-korruselise äri- ja tootmishoone rajamiseks, suurendatakse hoonestusala ning krundi täisehitusprotsendiks määratakse kuni 40%.
Chevron-expand Näita ajalugu

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
+372 514 9039, +372 502 4405 meelis70@yahoo.com
Detailplaneerimine
Briefcase
+372 56 63 0577 mihkel577@hot.ee
Map-pin

Asukoht

Püha, Saue vald, HARJUMAA, Eesti
,Püha, Saue vald, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

Blueprint

Omadused

Pindala ca 0,6 ha