Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Kiideti heaks reoveepuhasti rekonstrueerimise keskkonnamõju hindamise aruanne.

21. mai 2013
Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon teatab tulenevalt Keila-Joa reoveepuhasti rekonstrueerimise keskkonnamõju hindamise aruande (koostaja: AS Maves) heakskiitmisest.
Türisalu reoveekogumisala tarbeks kavandatakse rekonstrueerida Keila-Joa reoveepuhasti (asub katastriüksusel 29501:007:1714) ning reoveekanalisatsioon ja puhastist väljuv heitveekanalisatsioon. Sellega seoses suureneb heitvee vooluhulk kuni 34200 m³/kvartalis ja 136800 m³/aastas. Puhasti prognoositav lõplik reostuskoormus on 2000 inimekvivalenti. Keila-Joa reoveepuhasti asub Türisalu maastikukaitseala sihtkaitsevööndis ning reoveepuhasti heitvee suublaks ja süvamerelasu asukohaks on Pakri hoiuala. Nii Türisalu maastikukaitseala kui Pakri hoiuala kuuluvad üle-Euroopalisse Natura 2000 alade võrgustikku.
KMH aruande ja selle heakskiitmise otsusega saab tutvuda tööaegadel KMH järelvalvaja - Keskkonnaameti Harju kontoris, Viljandi mnt 16, Tallinn (kontaktisik: Diane Banhard, 674 4809, diane.banhard@keskkonnaamet.ee).
Chevron-expand Näita ajalugu

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
Lahevesi AS, PALDISKI
+372 676 900 lahevesi@lahevesi.ee
Keskkonnamõjude hindamine
Briefcase
+372 656 7300 maves@online.ee
Map-pin

Asukoht

Keila-Joa, Lääne-Harju vald, HARJUMAA, Eesti
,Keila-Joa, Lääne-Harju vald, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil