Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Keskkonnamõju hindamise aruande avalik väljapanek turbatoomisala kuivendamiseks ja kuivendusvete ärajuhtimiseks.

17. september 2013
Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon teatab Keila valla Ohtu turbatootmisala kuivendamise ja kuivendusvete suublasse ärajuhtimisega kaasneva keskkonnamõju hindamise (edaspidi KMH) aruande avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu toimumisest.
Aktsiaseltsil Jiffy Products Estonia (kontaktisik: Karmo Leemet, 510 7971, karmo@jiffy.ee) on kohaliku tähtsusega Ohtu turbatootmisalal (katastriüksuse tunnused 29501:011:0241 ja 29501:011:0242; teenindusmaa pindala 308,20 ha, sh mäeeraldise pindala 285,01 ha) maavara kaevandamise luba HARM-052 (L.MK.HA-28399) hästilagunenud turba kaevandamiseks (kehtivus 16.06.2004-15.06.2019). Kavandatav tegevus tingib vee erikasutusloa taotlemise vajaduse Ohtu turbatoomisala kuivendamiseks ja kuivendusvete ärajuhtimiseks kokku kahest väljalasust Lehola ojja ja Keila kraavi. Uut vee erikasutusluba taotletakse eelmise kehtivusaja lõppemise tõttu. KMH eesmärk on hinnata Ohtu turbatootmisala kuivendamise ja kuivendusvete Lehola ojja ja Keila kraavi juhtimise jätkamisega kaasnevat võimalikku keskkonnamõju.
KMH aruandega on võimalik kuni 04.10.2013 tutvuda ning esitada kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi tööajal KMH otsustaja ja järelevalvaja – Keskkonnaameti Harju kontoris aadressil Viljandi mnt 16, Tallinn (kontaktisik: Diane Banhard, 674 4809, diane.banhard@keskkonnaamet.ee). KMH aruanne on tutvumiseks ka Keskkonnaameti kodulehel http://www.keskkonnaamet.ee/uudised-ja-artiklid/keskkonnamoju-hindamised/. KMH aruande avalik arutelu toimub 07.10.2013 Keila Vallavalitsuses (Paldiski mnt 21, Keila) kell 16:00.
Chevron-expand Näita ajalugu

Objektiga seotud ettevõtted

Arendaja
Briefcase
+372 445 5133, +372 506 6492 info@torfex.ee
Map-pin

Asukoht

Lääne-Harju vald, HARJUMAA, Eesti
,Lääne-Harju vald, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

Blueprint

Omadused

Pindala 285 ha