Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Hange vallas munitsipaalomandisse taotletavate katastriüksuste moodustamiseks. Pakkumuste tähtaeg: 25.06.2013.

18. juuni 2013
Türi Vallavalitsus kuulutab välja hanke Türi vallas munitsipaalomandisse taotletavate katastriüksuste moodustamiseks (riigihange, mille eeldatav maksumus on väiksem kui lihthanke piirmäär ja millele kohaldatakse eelkõige RHS § 3 sätestatud riigihanke korraldamise üldpõhimõtteid).
1.  Punktis 5 “Tehnilised tingimused” kirjeldatud katastriüksuste moodustamise töö hinna ja tähtaja pakkumuse esitamise tähtpäev on  25. juuni 2013 kell 12:00
2.  Pakkumus esitada Türi Vallavalitsusele (edaspidi hankija) kirjalikult aadressil Kohtu tänav 2, Türi 72210 või e-posti aadressil vallavalitsus@tyri.ee. Ümbrikule või e-kirja teemaväljale kirjutada märge “Katastriüksuste moodustamise pakkumus”.
3.  Pakkumuses esitada:
1) pakkuja andmed (nimi, äriregistri kood, aadress, telefon, e-posti aadress,  maakorraldustööde tegevuslitsentsi number ja kinnitus litsentsi kehtivuse kohta), mille nõuetekohane esitamine on kvalifitseerimise eelduseks;
2) katastriüksuste moodustamise hind;
3) katastriüksuste moodustamise tähtaeg alates lepingu jõustumisest katastripidajale esitamiseni (päevades);
4) pakkumuse jõusoleku tähtaeg.
4.   Edukaks pakkumuseks tunnistatakse hankijale majanduslikult soodsaim pakkumus. Majanduslikult soodsaim pakkumus leitakse pakutava katastriüksuste moodustamise hinna ja tähtaja suhtena  järgmiselt:
4.1   Pakutava hinna osatähtsus on 90%. Pakutav hind jagatakse samas hankemenetluses pakutud madalaima hinnaga ning korrutatakse 90-ga (osatähtsuse protsent). Saadakse hinna hindepunktid.
4.2   Pakutava tähtaja osatähtsus on 10%. Lähtuvalt hankelepingu eseme iseloomust, mahust ja spetsiifikast peab hankija optimaalseks 60-päevast tähtaega lepingu sõlmimisest kuni kõigi katastriüksuste katastris registreerimiseks esitamiseni. Vähem kui 60-päevast pakutud tähtaega käsitleb hankija 60-päevase tähtajana ja hindab seda vastavalt sellele. Pakutav tähtaeg jagatakse samas hankemenetluses pakutud lühima tähtajaga ja korrutatakse 10-ga (tähtaja osatähtsuse protsent). Saadakse tähtaja hindepunktid.
4.3    Hinna hindepunktid ja tähtaja hindepunktid liidetakse. Edukas pakkumus on väikseima hindepunktide summaga pakkumus.
5. Tehnilised tingimused
5.1  Hankelepingu esemeks on Türi vallas järgmiste katastriüksuste moodustamine:
1) Oisu alevikus Õunaaia katastriüksus, ligikaudne suurus 2,7 ha  (Lisa 1);
2) Oisu alevikus Oisupargi katastriüksus, ligikaudne suurus 2,2 ha  (Lisa 2);
3) Türi-Alliku külas Pumbamaja katastriüksus, ligikaudne suurus 5200 m2, (Lisa 3);
4) Põikva külas Heinaküüni katastriüksus, ligikaudne suurus 1,6 ha (Lisa 4);
5) Türi linnas Linnu tänav 12 katastriüksus, ligikaudne suurus 4650 m2 (Lisa 5);
6) Türi linnas Põhja-Puiestee tänav 15 katastriüksus, ligikaudne suurus 7630 m2 (Lisa 6).
5.2  Katastriüksuste moodustamisel võtta aluseks
1) hanketeatele lisatud asendiplaanid;.
2) katastripidaja väljastatavad lähteülesanded;
3) Vabariigi Valitsuse  23.10.2003 määruses nr 264 “Katastrimõõdistamise teostamise ja katastrimõõdistamise kontrollimise kord” sätestatud nõuded.
6. Hankelepingu olulised tingimused.
6.1 Katastriüksuste moodustamise töö loetakse lõpetatuks, kui kõik punktis 5 nimetatud katastriüksused on maakatastris registreeritud.
6.2 Hankija tasub töövõtjale nõuetekohaselt tehtud töö eest vastavalt pakkumusele pärast katastriüksuste registreerimist maakatastris töövõtja esitatud arve alusel 7 tööpäeva jooksul arve laekumisest.
6.3 Töö loetakse nõuetekohaselt tehtuks, kui töövõtja on esitanud katastriüksuste moodustamise toimikud maakatastris registreerimiseks pakkumuses märgitud tähtajal. Tähtaja ületamise eest võib hankija hinda alandada.
Vajadusel annab hanke kohta selgitusi maakorraldaja Lea Juss. Küsimused esitada e-posti teel Lea.Juss@tyri.ee.  
Chevron-expand Näita ajalugu

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
+372 384 8200 vallavalitsus@tyri.ee
Map-pin

Asukoht

Türi vald, JÄRVAMAA, Eesti
,Türi vald, Eesti
Blueprint

Omadused

Esitamise tähtaeg 25. juuni 2013