Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Avalikul väljapanekul detailplaneering mobiilsidemasti rajamiseks.

15. oktoober 2013
4.10 - 21.11.2013 toimub Harku vallamajas (Ranna tee 1, Tabasalu) Harku alevikus Keila metskond maatükk nr 14 maaüksuse osa detailplaneeringu avalik väljapanek. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on selgitada välja võimalused jagada olemasolev maatulundusmaa sihtotstarbega maaüksus (suurusega ca 462 ha) kaheks maaüksuseks, moodustades uue, 102 m² suuruse ärimaa sihtotstarbega krundi kuni 30 m kõrguse sidemasti ja selle abihoone püstitamiseks. Detailplaneeringuga määratakse uue krundi piirid ja ehitusõigus, lahendatakse juurdepääs ja tehnovõrkudega varustamine. Tee kõrvale paigaldatakse elektri maakaabel, mis saab toite Pilliroo tänava maaüksusel paiknevast õhuliini postist. Sidemasti krundile on antud ka lahendus perspektiivse sidekaabli ühendamiseks Pilliroo tänavalt, sidekaabel on kavandatud paralleelselt juurdepääsutee ja elektrikaabliga.
Chevron-expand Näita ajalugu

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
+372 681 1963 elisa@elisa.ee
Detailplaneerimine
Briefcase
+372 520279 daims@hot.ee
Map-pin

Asukoht

Harku, Harku vald, HARJUMAA, Eesti
,Harku, Harku vald, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil