Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Algatati keskkonnamõju hindamine turbatootmisalade kuivendamiseks.

11. jaanuar 2013
Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon teatab keskkonnamõju hindamise algatamisest Aktsiaselts Ahtol poolt esitatud vee erikasutusloa taotlusele Rae ja Rae 2 turbatootmisalade kuivendamiseks ja kuivendusvee isevoolseks ärajuhtimiseks Rae-Lagedi peakraavi.
Esitatud taotluse kohaselt kavandatakse turba pinnakihist kaevandamist Rae (katastriüksuse tunnus 65301:002:0600; üldpindala 184,20 ha) ja Rae 2 (katastriüksuse tunnus 65301:002:0502; üldpindala 149,57 ha) turbatootmisaladel ning see tingib vee erikasutusloa taotlemise vajaduse ala kuivendamiseks ja kuivendusvee isevoolseks ärajuhtimiseks eesvoolu Rae-Lagedi peakraavi kaudu suublasse Pirita jõkke.
KMH algatamise otsusega on võimalik tutvuda tööpäevadel KMH otsustaja - Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni Harju kontoris, aadressil Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn (kontaktisik: Diane Banhard, tel 674 4809).

Objektiga seotud ettevõtted

Arendaja
Briefcase
+372 613 9779 as.ahtol@neti.ee
Map-pin

Asukoht

Rae vald, HARJUMAA, Eesti
,Rae vald, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil