Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Algatati detailplaneering kinnistu jagamiseks seitsmeks kuni üheksaks väikeelamumaa kinnistuks.

16. jaanuar 2013
Algatati Rapla vallas Juula külas paikneva Rootsimaa kinnistu Rapla valla üldplaneeringut järgiv detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärgiks on kinnistu jagamine üheks jätkuvalt maatulundusmaaks ja Valtu-Väljataguse tee ning Lõhmuse tee ääres paiknevateks seitsmeks kuni üheksaks väikeelamumaa kinnistuks. Detailplaneeringuga toimub krunditavatele väikeelamumaadele ehitusõiguse andmine ja arhitektuur-ehituslike tingimuste määramine; juurdepääsuteede lahendamine, normidekohase parkimise ja liikluse organiseerimine; tehnovõrkudega varustamise lahendamine ning vajalike haljastuslike, heakorra ja keskkonnakaitseliste põhimõtete seadmine.

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
+372 489 0510 raplal@rapla.ee
Map-pin

Asukoht

Rapla vald, RAPLAMAA, Eesti
,Rapla vald, Eesti
Blueprint

Omadused

Pindala 11,9 ha