Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Algatati detailplaneering kuni kolmekorruseliste korterelamute ehitamiseks.

17. jaanuar 2013
Algatati Mäekalda tn 23 ja Mäekalda tn 27 kinnistu ning lähiala detailplaneeringu koostamine. Detailplaneering soovitakse koostada eesmärgiga moodustada Mäekalda tn 23 ja Mäekalda tn 27 kinnistutest ning jätkuvalt riigi omandis olevast maast kolm elamumaa maakasutuse sihtotstarbega krunti ja üks transpordimaa maakasutuse sihtotstarbega krunt ning määrata ehitusõigus kõigile moodustatavatele elamumaa maakasutuse sihtotstarbega kruntidele kuni 3 maapealse ja 1 maa‑aluse korrusega mitme korteriga elamu ehitamiseks. Lisaks määratakse detailplaneeringus üldised maakasutustingimused ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtted.

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
Detailplaneerimine
Briefcase
+372 661 5645 ruumjamaastik@hot.ee
Map-pin

Asukoht

Mäekalda 23, 27
TALLINN, Eesti
Mäekalda 23, 27,Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

Blueprint

Omadused

Pindala 0,66 ha