Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Kehtestatud detailplaneeringu sadamat teenindavate äri- ja tootmismaa kruntide moodustamiseks.

02. oktoober 2017
Kehtestatud Salavat Julajevi tee 2, Ranna 1, Ranna 2 ja Ranna 3 kinnistute detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärkideks on, planeeritavate maaüksuste ümberkruntimine, mille alusel moodustatakse peamiselt Paldiski Põhjasadamat teenindavad äri- ja tootmismaa krundid; Paldiski lahe ja nimetatud äri- tootmismaa kruntide vahele üldkasutatava maa sihtotstarbega maaüksuse moodustamine; Ehitusõiguse määramine; Kujade, servituutide ja piirangute määramine; Liikluskorralduse lahendamine ja tehnovõrkude koridoride asukohtade määramine; Keskkonnatingimuste ja vajadusel leevendavate ning seiremeetmete seadmine ja muude vajalike kitsenduste määramine.
Planeeringuga jaotatakse Salavat Julajevi tee 2 ja Ranna tee 1-3 maaüksus 13-ks krundiks. Pos 1, 1a, 2, 5, 6 kavandatakse arendada tootmistegevust ja nähakse ette võimalus sadamast saabuva kauba ladustamiseks. Kruntide lubatud täieshitusprotsent jääb 10 ja 50% vahemikku. Hoonete suurimad lubatud kõrgused vastavalt kruntidele 10-28m vahemikku. Pos 3 on määratud avalikuks kasutuseks võimaldades linnarahval juurdepääsu mere äärde.
Pos 4 on reserveeritud alajaamale. Seoses suuregabariidiliste (laeva- ja sadamakraanade) monteerimiseks kavandatavate hoonetega on krundile pos 5 ette nähtud võimalus rajada maksimaalselt kuni 28 meetri kõrgused tootmishooned.
Krunt pos 6 on mõeldud sadamast saabuva kauba ladustamiseks ja sinna hoonete püstitamiseks ehitusõigust ette ei nähta.
Laoplatsidel on lubatud ainult selliste kaupade ladustamine, millest ladustamise käigus ei eraldu keskkonnaohtlikke aineid. Ohtlike ainete eraldumise riskiga kaupade ladustamisel tuleb projekteerida vastavad meetmed ja koostada sellise tegevuse võimaliku keskkonnamõju hindamine.
Pos L1 kuni pos L6 on planeeritud teemaakoridorid, kuhu lisaks pos L2 nähakse ette maa-ala raudtee haruteele tootmiskompleksi teenindamiseks.
Chevron-expand Näita ajalugu

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
+372 651 1010 info@portofpaldiski.ee
Detailplaneerimine
Briefcase
+372 740 9800 dge@dge.ee
Map-pin

Asukoht

Salavat Julajevi tee 2, Ranna 1, Ranna 2 ja Ranna 3
PALDISKI, HARJUMAA, Eesti
Salavat Julajevi tee 2, Ranna 1, Ranna 2 ja Ranna 3  PALDISKI, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

Blueprint

Omadused

Pindala ca 25 ha