Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Algatati detailplaneering külakeskuse kujundamiseks.

20. veebruar 2013
Algatati Rabivere külas Rabivere külakeskuse detailplaneeringu  koostamine. Planeeringu eesmärk on külakeskuse kujundamine üldplaneeringuga ette nähtud hajaasustuse alal. Detailplaneeringuga määrata: kruntide hoonestusala ja ehitusõigus (maakasutuse sihtotstarve, hoonete suurim lubatud arv krundil, hoonete suurimad lubatud ehitusalused pinnad, hoonete korruselisus ja suurimad lubatud kõrgused; ehitiste olulisemad arhitektuurinõuded; nõuetekohased sanitaarkaitse- ja tuletõrjekujad, tänavate maa-alad ja liikluskorralduse põhimõtted; krundile pääs ja parkimise põhimõtted; haljastuse ja heakorra põhimõtted, piirete lahendus; servituutide vajadused; muudest seadustest ja õigusaktidest tulenevate kitsenduste ulatus planeeritaval maa-alal.

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
+372 518 2890 karjatsetalu@hot.ee
Map-pin

Asukoht

Rabivere
Kohila vald, RAPLAMAA, Eesti
Rabivere,Kohila vald, Eesti
Blueprint

Omadused

Pindala 7,2 ha