Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Hange maanteelõigu rekonstrueerimiseks koos jalgratta- ja jalgteede ehitamisega. Muudetud pakkumuste tähtaega! Tähtaeg 18. jaanuar.

17. detsember 2015
Muudetud pakkumuste tähtaega!
Maanteeamet kuulutab välja avatud hanke riigimaantee nr 89 Põlva – Saverna lõigu km 0,0-9,1 rekonstrueerimiseks koos jalgratta- ja jalgteede ehitusega. Riigimaantee nr 89 Põlva – Saverna lõigu km 0,0-9,1 rekonstrueerimine koos jalgratta- ja jalgteede ehitusega vastavalt hankedokumentides toodud tingimustele.
Tööde kestus: 68 kuud.
Pakkumuse tagatisena aktsepteerib hankija krediidi- või finantseerimisasutuse või kindlustusandja garantiid või rahasumma 25 000 euro deponeerimist pakkumuse jõusoleku ajaks Rahandusministeeriumi arveldusarvele a/a 10220034796011, viitenumber 2800045496, selgitusega „Maanteeamet, riigihanke "Riigimaantee nr 89 Põlva – Saverna lõigu km 0,0-9,1 rekonstrueerimine koos jalgratta- ja jalgteede ehitusega" pakkumuse tagatis“.
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 18.01.2016 kell 10:00.
LISATEAVE
  A) Pakkuja, kes peab oma asukohamaa seaduse kohaselt olema registreeritud äriregistris või erialases registris, esitab sellekohase kehtiva registritunnistuse või väljavõtte äriregistrist või nende kehtiva koopia, millest peavad nähtuma juriidilise isiku esindusõiguslikud isikud. Juriidilisest isikust pakkuja, kelle asukohamaa on Eesti, ei pea esitama registri väljavõtet.
B) Juhul, kui pakkuja tõendab oma tehnilise ja kutsealase pädevuse vastavust kvalifitseerimise tingimustele hankelepingu täitmise raames lisaks oma näitajatele ka teise isiku näitajate alusel, lisab pakkuja riigihangete registrisse kvalifitseerimise dokumentide juurde HD lisa I vormi 4 kohase teise isiku nõusoleku.
C) Hanketeate punktis II.3) esitatud hankelepingu periood sisaldab 8 kuud töö teostamise perioodi ja 60 kuud garantiiperioodi.
D) Hankija tagab piiramatu ja täieliku elektroonilise ligipääsu hankedokumentidele Riigihangete Registris.
Chevron-expand Näita ajalugu

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
+372 620 1200 info@transpordiamet.ee
Projekteerimine
Briefcase
+372 433 6144, 6081100 info@reaalprojekt.ee
Map-pin

Asukoht

km 0,0 - 9,1
PÕLVAMAA, Eesti
km 0,0 - 9,1,Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

  • Teekatted, asfalteerimine, teetööd
Blueprint

Omadused

Esitamise tähtaeg 18. jaanuar 2016
Tööde kestus 8 kuud + 60 kuud