Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Avalikustamisel detailplaneering olemasolevate hoonete rekonstrueerimiseks. Hooneid, mida ei ole võimalik rekonstrueerida võib lammutada ja asendada uutega.

22. veebruar 2013
Nõva Vallavolikogu võttis vastu Toomanina kinnistu detailplaneeringu. Toomanina kinnistu detailplaneeringu avalikustamine toimub 1.märts 2013 kuni 15.märts 2013 tööpäeviti kell 8.00 kuni 16.00 Nõva vallavalitsuses ja valla kodulehel. Avalikul väljapanekul esitatud kirjalike ettepanekute olemasolu korral korraldab vallavalitsus eelneva koha ja aja teatamisega avaliku arutelu.
Planeeringuga muudetakse Toomanina kü sihtotstarve 60 %  ärimaa, 40% elamumaa. Olemasolevad hooned planeeritakse kas rekonstrueerida või asendada uutega. Hoonetele planeeritakse mitmesugust kasutust: eluruumid, abiruumid, majutusruumid toitlustamise võimalusega. Olemasoleva hoone rekonstrueerimisel on lubatav juurdeehituse maht 1/3 olemasoleva hoone mahust. Hooneid, mida ei ole võimalik rekonstrueerida võib lammutada ja asendada uutega. Hoonete kaitsmiseks rajatakse mere poole maakivist kaldakindlustus.

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
Nõva Osavallavalitsus , Nõva, Lääne-Nigula vald
+372 472 4670 nova@laanenigula.ee
Detailplaneerimine
Briefcase
Argepo OÜ, HAAPSALU
+372 55 62 3728 geodeet@argepo.ee
Map-pin

Asukoht

Lääne-Nigula vald, LÄÄNEMAA, Eesti
,Lääne-Nigula vald, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil