Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Hange õhupuhurite ostmiseks. Tähtaeg 7. märts.

22. veebruar 2013
AS Tartu Veevärk kuulutab välja hanke Tartu reoveepuhasti õhupuhurite ostmiseks. Ostetakse õhupuhurid Tartu reoveepuhastile. Lepingu eesmärk on Tartu linna reoveepuhasti õhutussüsteem rekonstrueerida.
Tööde kestus: 6 kuud.
Nõutavad tagatised ja garantiid:
Koos pakkumusega tuleb esitada pakkumuse tagatis 1000 euro väärtuses.
Müüja tagab, et Seadmete tootja poolt antav garantiiaeg on vähemalt 24 kalendrikuud alates üleandmisevastuvõtmise akti allkirjastamisest Tellija poolt.
Müüja sõlmib 30 päeva jooksul peale lepingu jõustumist kindlustusseltsiga kindlustuslepingu lepingu- ja garantiiaegsete kohustuste täitmise tagamiseks ja annab selle lepingu üle Tellijale. Kindlustuslepingus on omavastutus maksimaalselt 500 EUR ühe kindlustusjuhtumi kohta. Kindlustav isik on Müüja, soodustatud isik Tellija.
Hankedokumentide omandamiseks peab hankemenetluses osalemisest huvitatud isik esitama hankijale kirjaliku taotluse, milles tuleb esitada ettevõtte nimi, postiaadress, kontaktisiku nimi, telefoninumber ja e-posti aadress. Hankija väljastab taotluses nimetatud e-posti aadressile hankedokumendid kolme tööpäeva jooksul elektrooniliselt.
Pakkumised esitada 07.03.2013 14:00.

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
+372 730 6200 tartuvesi@tartuvesi.ee
Map-pin

Asukoht

Tähe 118
TARTU, TARTUMAA, Eesti
Tähe 118,TARTU, Eesti
Blueprint

Omadused

Esitamise tähtaeg 7. märts 2013