Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Projekteerimistingimused keskküttekatlamaja biokütusele üleviimiseks vajaliku rekonstrueerimisprojekti koostamiseks.

02. mai 2013
Määrati projekteerimistingimused AS Rapla Küte Kastani tn 3A paikneva keskküttekatlamaja biokütusele üleviimiseks vajaliku rekonstrueerimisprojekti koostamiseks.
-Krundi lõunapoolsesse ossa, vana katlamaja kõrvale iseseisva hoonena - kavandatakse hakkepuidul töötav keskküttekatlamaja (kubatuuriga ca. 1500 m³), mille taha tehnoloogiast lähtuvalt (lammutatavate abihoonete asemele) – hakkepuidu ladu/hoonena (kubatuuriga ca 1300 m³).
. Demonteeritakse vedelkütusekatel, vedelkütusemahutid ja neid teenindavad seadmed. Vajalik on ette näha meetmed ja vahendid võimaliku vedelkütusest põhjustatud keskkonnareostuse ärahoidmiseks ja võimaliku olemasoleva reostuse likvideerimiseks.
- Veoautode manööverdusväljaku rajamiseks on tarvilik raiuda üksikud vananenud puud ja lammutada 3 väiksemat amortiseerunud silikaattellistest abihoonet (vedelkütuspumbamaja, töökoda ja soolapumpla). Lammutatakse ka olemasolev massiivne kivikorsten.
- Vertikaalplaneeritud vettpidava kattega raskeveotehnikale mõeldud manööverdamisväljaku sademetevesi juhtida rajatavasse puhastisse ja tagada sademetevee puhastamine.
- Hakkepuidumassi varu ca 7 päeva
- Kinnistule rajada eraldi sissesõit ja parkla - katlamaja teenindavale personalile.

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
+372 489 0510 raplal@rapla.ee
Map-pin

Asukoht

Kastani 3a
RAPLA, RAPLAMAA, Eesti
Kastani 3a,RAPLA, Eesti