Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Hange maanteelõigu ehituse omanikujärelevalvele. Pakkumuste tähtaeg: 10.07.2013.

27. mai 2013
Maanteeamet kuulutab välja avatud hanke põhimaantee nr 11 Kurna-Luige teelõigu ehituse omanikujärelevalvele. Omanikujärelevalve ülesandeks on Põhimaantee nr 11 Kurna-Luige teelõigu ehitustöödel tellija esindamine, sh tööde kvaliteedi, mahtude ja
maksumuse kontrolli tagamine; tööde lepingulise, administratiivse ja tehnilise järelevalve teostamine; tööde käigust aruannete esitamine ja kõik muud ülesanded vastavalt hankedokumentides sätestatud tingimustele. Ehitustööd, mille üle omanikujärelevalvet teostatakse sisaldavad muuhulgas:
1) 2+2 sõidurajaga põhimaantee nr 11 Tallinna ringtee ehitamist ca 1,7 km;
2) rajatiste ehitamist – ulukitunnel Tallinna ringtee alla, müratõke ca 250 m ja loomatara ca 120 m;
3) tehnovõrkude rajamist – mille hulka kuulub sidekanalisatsiooni ehitamine, elektrivarustuse kaitsmine ja ümbertõstmine, drenaaži ehitus ning gaasitrassi ehitus.
Tööde kestus: 74 kuud.
LISATEAVE
  A) Pakkuja, kes peab oma asukohamaa seaduse kohaselt olema registreeritud äriregistris või erialases registris, esitab sellekohase kehtiva registritunnistuse või väljavõtte äriregistrist või nende kehtiva koopia, millest peavad nähtuma juriidilise isiku esindusõiguslikud isikud. Juriidilisest isikust pakkuja, kelle asukohamaa on Eesti, ei pea esitama registri väljavõtet.
B) Hankija tagab piiramatu ja täieliku elektroonilise juurdepääsu hankedokumentidele Riigihangete Registris.
C) Juhul, kui pakkuja tõendab oma tehnilise ja kutsealase pädevuse vastavust kvalifitseerimise tingimustele hankelepingu täitmise raames lisaks oma näitajatele ka teise isiku näitajate alusel, lisab pakkuja riigihangete registrisse kvalifitseerimise dokumentide juurde HD lisa I vormi 4 kohase teise isiku nõusoleku.
D) Hanketeate punktis II.3) esitatud hankelepingu perioodis sisaldub: 1 kuu enne ehitusperioodi algust, 13 kuud ehitusperioodi ja 60 kuud garantiiperioodi.
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 10. juuli 2013 kell 13:00.

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
+372 611 9300 info@mnt.ee
Map-pin

Asukoht

HARJUMAA, Eesti
,Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

  • Omanikujärelevalve
Blueprint

Omadused

Esitamise tähtaeg 10. juuli 2013
Tööde kestus 74 kuud