Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Säästlike sademeveesüsteemide (Sustainable Urban Drainage Systems, SUDS) lahenduste tutvustamine.

27. mai 2013
Eesti Maaülikooli teadlased osalevad Eesti – Läti piiriülese koostöö programmi raames projektis, mille eesmärgiks on uuenduslikke sademeveesüsteeme kasutades inimsõbraliku, jätkusuutliku ning looduslähedase keskkonna loomine. Üheks projektalaks on Loode-Pärnu.
29. mail algusega kell 10 Pärnu Linnavalitsuse suures saalis toimuval seminaril, millest võtavad osa omavalitsuste ja erialaorganisatsioonide esindajad, kõneletakse Skandinaaviamaades levinud säästlike sademeveesüsteemide (Sustainable Urban Drainage Systems, SUDS) lahendustest. Seminar keskendub projektalale Loode-Pärnus ning SUDS-süsteemide lahenduste rakendamisele erineva maakasutusega aladel.
Eestis veel tundmatute säästlike sadevee kuivendussüsteemide näol on tegemist “roheliste” insener-kujunduslike tehnoloogiliste lahendustega sadevete keskkonnahoidlikuks korraldamiseks, mis jäljendavad looduslikku ökosüsteemi. Vett ei juhita torusse ning kusagile minema, vaid kasutatakse ära veekogudes ning taimkatte niisutamiseks. Võrreldes tavaliste kogumissüsteemidega pakuvad need mitmeid eeliseid: vähendavad oluliselt sademevee äravoolu määra, vähendades üleujutusohtu; sadevett puhastatakse looduslikul viisil; samuti suurendavad linnakeskkonna atraktiivsust. Lahenduste hulka kuuluvad avatud kanalid, infiltratsioonikraavid, tiigid, basseinid, haljastatud katused, vett läbi laskvad tänavakatted, samuti võimalused kasutada sadevett majapidamises.
Projekt, millesse on kaasatud nii väliseksperdid kui Eesti Maaülikooli teadlased - maastikuarhitektid ja hüdroloogid, hõlmab kaht pilootala Eestis ja kaht Lätis. Eestis viiakse teostatavusuuringuid läbi Pärnus ning Võrus, millest kogutud info koondatakse loodavasse omavalitsustele ja spetsialistidele mõeldud käsiraamatusse. Projekti eelarve on 114 010 eurot, millest 96 908,5 eurot tuleb Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Objektiga seotud ettevõtted

Sademe-, vihmaveesüsteemid
Briefcase
+372 731 3368 info@eau.ee
Map-pin

Asukoht

PÄRNU, PÄRNUMAA, Eesti
,PÄRNU, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil