Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Hange kruusakattega tee pindamiseks. Pakkumuste tähtaeg: 21.06.2013.

18. juuni 2013
Nissi Vallavalitsus kutsub esitama pakkumust hankele „Mustu tee pindamine”
1. Hanke nimetus: Mustu tee pindamine
2. Hanke objekt:
Hanke objektiks on Mustu kruuskattega tee (Nissi vald, Harjumaa)  pindamine. Pinnatava tee pikkus on 1750 m, laius 4 m.
3. Töö teostamise periood: 15. juuli – 31. august 2013. a.
4. Pakkumus:
Pakkumus peab sisaldama pakkuja hinnangul Mustu tee pindamiseks parima tehnoloogia kirjeldust (eelduslikult nn 2,5-kordne pindamine) ning kasutatavaid materjale.
Pakkumuse maksumuse sisse tuleb arvestada kõik hanke nõuetekohaseks täitmiseks vajalike tööde, toimingute, materjalide jm kululiikide maksumused. Pakkumuse maksumus esitada kogumaksumusena koos käibemaksuga.
Pakkumused tuleb esitada hiljemalt 21. juunil 2013  kell 14:00 vallakantseleisse aadressil Nissi tee 53c, Harjumaa, või e-posti aadressil nissi@nissi.ee
5. Pakkuja kõrvaldamise alused, kvalifitseerimise tingimused ja esitatavate dokumentide loetelu
5.1. Pakkujal ei tohi esineda riigihangete seaduse § 38 lõikes 1 nimetatud hankemenetlusest kõrvaldamise aluseid. Pakkujal esitada:
5.1.1. kõrvaldamise aluste puudumist kinnitav kirjalik kinnitus (vorm esitatud lisas 1);
5.1.2. pakkuja asukohajärgse kohalike maksude maksuhalduri tõend maksuvõlgade puudumise kohta käesoleva hanketeate avaldamise kuupäeva seisuga. Pakkujal, kelle asukoht on Nissi vald, kohalike maksude maksuhalduri tõendit esitada pole vaja, hankija kontrollib kohalike maksude tasumist iseseisvalt.
5.1.3. hankija kontrollib Eestis asuva pakkuja riiklike maksude kohustuste täitmist hanketeate avaldamise kuupäeva seisuga Maksu- ja Tolliametile tehtava elektroonilise päringu teel.
5.2. Pakkuja peab omama kehtivat Maanteeameti poolt väljastatud tegevusluba teede ehitamiseks, remontimiseks ja hooldamiseks (luba peab kehtima kuni hankelepingu täitmise tähtpäevani). Hankija kontrollib iseseisvalt nimetatud tegevusloa olemasolu avalikust registrist, tegevusloa koopiat pakkuja esitama ei pea. Juhul, kui tegevusloa kehtivus lõpeb enne hankelepingu täitmise tähtpäeva, peab pakkuja pakkumuse koosseisus esitama kirjaliku kinnituse, et ta on esitanud Maanteeametile nõuetekohase taotluse tegevusloa kehtivusse pikendamiseks.
5.3. Pakkujal esitada kinnitused pakkumuse vastavustingimuste täitmisest (vorm esitatud lisas 2).
5.4. Pakkuja peab omama eelnevat hanke objektile sarnast töökogemust, teostatud tööde summaarne maksumus ilma käibemaksuta peab aastatel 2010-2012 olema vähemalt 300 000  eurot. Pakkujal esitada viimasel kolmel aastal (2010-2012) teostatud sarnaste ehitustööde loetelu, milles märkida töö tegemise aeg ja koht, maksumus ja tellija. Kõik tööd peavad olema teostatud sõlmitud lepingute ja hea tava kohaselt, pakkuja peab seda omalt poolt kinnitama (vorm esitatud lisas 3). Sarnaseks ehitustööks loetakse pindamistöid ning asfaltkattega ja pinnatud kattega üldkasutatavate teede-tänavate-platside remonditöid.
6. Selgitused ja kokkulepped objekti ülevaatuseks: Peedo Kessel, 55511108, peedo.kessel@nissi.ee
7. Lisad
Lisa 1 – Pakkuja kinnitused kõrvaldamise aluste puudumisest ja kvalifitseerimistingimuste täitmisest
Lisa 2 – Pakkuja kinnitused pakkumuse vastavustingimuste täitmisest
Lisa 3 – Teostatud ehitustööde loetelu.

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
Nissi Vallavalitsus , Riisipere, Saue vald
+372 608 7231 nissi@nissi.ee
Map-pin

Asukoht

Saue vald, HARJUMAA, Eesti
,Saue vald, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

  • Teekatted, asfalteerimine, teetööd
Blueprint

Omadused

Esitamise tähtaeg 21. juuni 2013
Tööde kestus 15. juuli - 31. august 2013