Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Hange liiklussõlme ehituse omanikujärelvalvele. Pakkumuste tähtaeg: 29.07.2013.

19. juuni 2013
Maanteeamet kuulutab välja avatud hanke Topi liiklussõlme ehituse omanikujärelvalvele. Järelevalve ülesandeks on teostada tehnilist, administratiivset ja lepingulist järelevalvet Topi liiklussõlme ehitamisel töövõtjaga sõlmitava FIDIC ehitustöövõtulepingu ehitus- ja inseneritöödeks Tellija antud projektlahendi alusel.
Ehitustööd sisaldavad muuhulgas:
1.2 sõidurajaga maantee ehitamist 2,1 km;
2.3 ringristmiku ehitamist;
3.Viadukti ehitamist üle põhimaantee nr 4.
4.Tehnovõrkude rajamist – mille hulka kuulub drenaaži, reovee ja sademevee kanalisatsiooni ehitamine, elektrivarustuse kaitsmine ja ümbertõstmine, tänavavalgustuse rajamine, sidekaablite ümbertõstmine ja sidekanalisatsiooni ehitamine, gaasitorustiku kaitsmine.
Tööde kestus: 73 kuud.
LISATEAVE
  A) Pakkuja, kes peab oma asukohamaa seaduse kohaselt olema registreeritud äriregistris või erialases registris, esitab sellekohase kehtiva registritunnistuse või väljavõtte äriregistrist või nende kehtiva koopia, millest peavad nähtuma juriidilise isiku esindusõiguslikud isikud. Juriidilisest isikust pakkuja, kelle asukohamaa on Eesti, ei pea esitama registri väljavõtet.
B) Hankija tagab piiramatu ja täieliku elektroonilise juurdepääsu hankedokumentidele riigihangete registris.
C) Juhul, kui pakkuja tõendab oma tehnilise ja kutsealase pädevuse vastavust kvalifitseerimise tingimustele hankelepingu täitmise raames lisaks oma näitajatele ka teise isiku näitajate alusel, lisab pakkuja riigihangete registrisse kvalifitseerimise dokumentide juurde HD lisa I vormi 4 kohase teise isiku nõusoleku.
D) Hanketeate punktis II.3) esitatud hankelepingu perioodis sisaldub: 1 kuu enne ehitusperioodi algust, 12 kuud ehitusperioodi ja 60 kuud garantiiperioodi.
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 29. juuli 2013 kell 14:00.

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
+372 620 1200 info@transpordiamet.ee
Map-pin

Asukoht

HARJUMAA, Eesti
,Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

  • Omanikujärelevalve
Blueprint

Omadused

Esitamise tähtaeg 29. juuli 2013
Tööde kestus 73 kuud