Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

On heaks kiidetud järve tervendamise insenertehnilise tegevuskava keskkonnamõju hindamise aruanne.

30. detsember 2015
Keskkonnaamet järelevalvajana teatab, et  on heaks kiitnud Kahala järve tervendamise insenertehnilise tegevuskava keskkonnamõju hindamise (KMH) aruande.
KMH algatati Keskkonnaameti Kuusalu Vallavalitsuse poolt esitatud vee erikasutusloa taotlusele Kahala järve tervendamisprojekti läbiviimiseks, eesmärgiga saavutada järve hea seisund ja säilitada selle ökoloogiline potentsiaal. Projektiga kavandatakse Kahala järve suubuva Oldoja piirkonnast ca 4,3 ha suuruselt alalt eemaldada ca 100000 m³ setet.
KMH aruandes hinnati nelja alternatiivi: 0-alternatiivi (kavandatavat tegevust ei viida ellu), alternatiivi 1 (settebasseinides sette kuivatamine ja pärast külmatsükli läbimist muda äravedu), alternatiivi 2 (sette veetustamine geotuubides) ja alternatiivi 3 (setete veetustamine tsentrifugaaljõu toimel separaatorites). Alternatiivide võrdlemisel leidis eksperdirühm, et keskkonnale väikseima koormusega on alternatiiv 3, sest nimetatud alternatiiviga ei kaasne olulist negatiivset mõju pinnasele, maakasutusele, õhukvaliteedile, müra, sotsiaalsele keskkonnale ega kultuurilisele pärandile ning selle puhul on setete käitlemine suuresti kinnine protsess, millega ei kaasne ka olulist ebameeldiva lõhna levikut ümbritsevatele aladele.
KMH aruande ja selle heakskiitmise otsusega on võimalik tutvuda tööpäeviti KMH järelevalvaja - Keskkonnaameti Harju kontoris, Viljandi mnt 16, Tallinn (kontaktisik: Diane Banhard, 674 4809, diane.banhard@keskkonnaamet.ee). Digitaalselt on heakskiidetud KMH aruanne leitav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil http://sadr.keskkonnaamet.ee/index.php?id=10535&op=doc_details&dok_id=559372&asutus_id=1 ja
KMH aruande heakskiitmise otsus aadressil http://sadr.keskkonnaamet.ee/index.php?id=10535&op=doc_details&dok_id=564752&asutus_id=1.
Chevron-expand Näita ajalugu

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
Kuusalu Vallavalitsus , Kiiu, Kuusalu vald
+372 606 6370 vallavalitsus@kuusalu.ee
Keskkonnamõjude hindamine
Briefcase
+372 656 7300 maves@maves.ee
Projekteerimine
Briefcase
5070951, 652 8408 maajavesi@maajavesi.ee
Map-pin

Asukoht

Kuusalu vald, HARJUMAA, Eesti
 Kuusalu vald, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

Blueprint

Omadused

Pindala 4,3 ha