Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Hange teemaalt võsa ja umbrohu niitmiseks. Tähtaeg 14. august.

06. august 2015
AS Eesti Teed kuulutab välja hanke teemaalt võsa ja umbrohu niitmiseks Võru maakonnas.  Teemaa, s.o kraaviperved, viaduktide, sildade pealesõitude muldkeha nõlvad, niitmine Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa ja Riia-Pihkva teedel, vastavalt vormis 4 olevale tehnilisele kirjeldusele.
Tööde kestus: 2 kuud.
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 14. august 2015 kell 10:00.
LISATEAVE
  Igal hankemenetluses osaleval isikul ja huvitatud isikul, kellel on vastaval hetkel võimalus hankemenetluses osaleda, on õigus saada Hankijalt selgitusi või täiendavat teavet hanketeate ja hankedokumentide kohta. Pakkumuste esitamise tähtaja jooksul palume Hankijat viivitamatult informeerida igast hankedokumentides ja/või selle lisas avastatud ebatäpsusest, ebaselgusest või vastuolust. Pärast pakkumuse esitamist ei rahulda Hankija ühtegi pakkuja ettenägematutele asjaoludele, mitteinformeeritusele, teisiti tõlgendamisele või muule ettekäändele tuginevat pretensiooni või lisanõuet (ka eduka pakkumuse esitanud pakkuja pretensiooni või lisanõuet hankelepingu täitmise käigus).
Hankija juhib pakkujate tähelepanu asjaolule, et hanketeate ja hankedokumentide kohta saab selgitusi või täiendavat teavet läbi Riigihangete registri ning RHS § 56 lg 2 tähenduses on hankija kohustatud andma vastused esitatud küsimustele 3 tööpäeva jooksul, seega soovitame küsimused selgituste või täiendava teabe saamiseks esitada hankijale hiljemalt 3 tööpäeva enne pakkumuste esitamise tähtaega, et hankija jõuaks anda küsimustele sisulised vastused ning teised pakkujad jõuaks enne pakkumuste esitamist antud vastustega arvestada.
Chevron-expand Näita ajalugu

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
Eesti Teed AS, RAKVERE
+372 326 4681 info@eestiteed.eu
Map-pin

Asukoht

VÕRUMAA, Eesti
,Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

  • Haljastus, heakorratööd
Blueprint

Omadused

Esitamise tähtaeg 14. august 2015
Tööde kestus 2 kuud