Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Algatati detailplaneering ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniehitiste asukoha määramiseks.

07. august 2013
Algatati detailplaneering Ardu alevikus riigimaantee Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa ja Paunküla veehoidla vahelisel alal ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniehitiste asukoha määramiseks. Koostatav detailplaneering ei muuda kehtiva Kõue valla üldplaneeringu põhilahendust.
Kõue Vallavalitsus, kaalutledes keskkonnamõjude strateegilise hindamise vajalikkuse poolt- ja vastuargumente ning lähtudes Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadusest ei algatanud eelnimetatud otsusega detailplaneeringu strateegilist keskkonnamõju hindamist.
Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega saab tutvuda Kõue Vallavalitsuses (Kesk tee 6, Ardu alevik) kuni 02. septembrini 2013.a

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
Kõue Vallavalitsus , Ardu, Kose vald
+372 608 3324 vald@koue.ee
Map-pin

Asukoht

Ardu, Kose vald, HARJUMAA, Eesti
,Ardu, Kose vald, Eesti