Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Avalikustamisel detailplaneering tootmiskompleksi rajamiseks.

12. jaanuar 2016
Jaama tn 4 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek on 25. jaanuarist kuni 22. veebruarini 2016. Pärnu linna üldplaneeringu kohaselt on planeeritava krundi maakasutuse juhtotstarbeks määratud raudteemaa. Detailplaneeringuga tehakse üldplaneeringu muutmise ettepanek näha planeeringualale ette tootmismaa, ärimaa ja transpordimaa juhtotstarbed.
Planeeringuala jagatakse kokku 10 positsiooninumbriga (Pos 1 - 10) krundiks, millest kuus krunti on tootmishoone maa / büroohoone maa kasutamise sihtotstarbega krundid, millede suurused jäävad vahemikku 3446 m² kuni 8133 m². 5907 m² suurusele krundile on määratud tootmishoone maa / büroohoone maa / raudteemaa kasutamise sihtotstarve. Piirkonda on kavandatud veel vee tootmise ja jaotamise ehitise maa kasutamise sihtotstarbega krunt ning kaks tee- ja tänavamaa krunti.
Kruntidele määratud täisehitusprotsendid jäävad vahemikku suurustes 12% kuni 33%.
Hoonete suurim lubatud arv erinevatel kruntidel jääb vahemikku 1 kuni 4 hoonet. Planeeringuala hoonete lubatud maksimaalne kõrgus on vahemikus 4 m kuni 12 meetrini arvestatuna krundi planeeritud keskmisest maapinnast. Planeeringuala suurim maapealne korruselisus on kuni kaks korrust.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub Pärnu Linnavalitsuses Suur-Sepa 16, tööpäeviti kella 08.00-16.00 ja Pärnu linna veebilehel www.parnu.ee. Selle aja jooksul võib esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringu lahenduse kohta kohapeal, posti teel või saata e-posti aadressile infospetsialistid@lv.parnu.ee.
Chevron-expand Näita ajalugu

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
+372 631 0000 info@gogroup.ee
Detailplaneerimine
Briefcase
+372 644 4414, +372 5287901 info@guruprojekt.ee
Map-pin

Asukoht

Jaama 4
PÄRNU, PÄRNUMAA, Eesti
Jaama 4,PÄRNU, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil