Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Algatatud planeering korterelamu rajamiseks.

03. oktoober 2013
Otepää Vallavolikogu on algatanud Otepää vallas Otepää linnas Pühajärve tee 18/20 (katastritunnus 55601:004:0040) kinnistu detailplaneeringu. Kinnistu pindala on 1377 m² ja maakasutuse sihtotstarve on elamumaa (E, 100%). Pühajärve tee 18/20 kinnistul asub hetkel 2 hoonet. Planeeringualale ulatub maantee kaitsevöönd ja elektripaigaldise kaitsevöönd. Detailplaneeringu koostamise eesmärkideks on: Pühajärve tee 18 hoone lammutamine ja uue hoone ehitamine; maakasutuse sihtotstarbe muutmine korterelamumaaks; juurdepääsutee, tehnovõrkude ja parkimise lahendamine; heakorrastuse ja haljastuse lahendamine ning Pühajärve tee 20 hoone rekonstrueerimine. Pühajärve tee 18 soovitakse ehitada uus kortermaja nelja korteriga kokku 150 m² ehitusaluse pinnaga.
Detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustav avalik arutelu toimub 21.10.2013 kell 17.00 Otepää Vallavalitsuse nõukojas (Lipuväljak 13, Otepää). Eskiislahendusega on võimalik tutvuda alates 14.10.2013 Otepää valla veebilehel www.otepaa.ee ning tööajal Otepää Vallavalitsuses. (Info: Enelin Alter,  enelin.alter@otepaa.ee, 7664820).

Objektiga seotud ettevõtted

*****
Briefcase
+372 766 4800 vald@otepaa.ee
Map-pin

Asukoht

OTEPÄÄ, VALGAMAA, Eesti
,OTEPÄÄ, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

  • Detailplaneerimine
Blueprint

Omadused

Objektiga/dokumentidega tutvumine alates 14. oktoober 2013