Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Algatatud planeering tootmishoonete rajamiseks.

18. oktoober 2013
Kohtla-Järve Linnavalitsus on algatanud Järve linnaosas Tehase tn 2 ja 2a kruntide, Pavandu tänava ning Kohtla-Järve Jaama raudtee vahelise vaba maa-ala detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärgiks on maa-alale maakasutamise juhtfunktsiooni määramine jäätmekäitlus- ja tootmismaaks, maa-ala kruntideks jagamine ja ehitusõiguse määramine tootmise teenindushoonete ehitamiseks. Detailplaneeringu ala ümbritseb lõunast Kohtla-Järve jaama raudtee (katastritunnus 32214:001:0025), põhjast tootmismaa juhtfunktsiooniga Tehase tänava krundid nr 5 (katastritunnus 32210:002:0006), nr 7 (katastritunnus 32210:002:0005) ja nr 9 (katastritunnus 32210:002:0004), idast Pavandu tänava lõik 1 (katastritunnus 32210:002:0010), ning läänest Tehase tn 2 (katastritunnus 32210:002:0008) ja Tehase tn 2a (katastritunnus 32210:002:0009) elamumaa krundid. Kohtla-Järve linna Järve linnaosa üldplaneeringus on antud piirkonna reformimata riigimaa märgitud jäätmekäitlusmaa ja tootmismaa juhtfunktsiooniga maa-alaks, Tehase tn kruntidele 2 ja 2a on üldplaneeringuga kavandatud tootmismaa juhtfunktsioon ning tootmise teenindushoonete rajamine on tööstuspiirkonna arengut toetav.

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
Portlif Grupp OÜ, KOHTLA-JÄRVE
+372 334 3303 info@portlif.ee
Map-pin

Asukoht

Tehase 2, 2a, Pavandu, Jaama raudtee
KOHTLA-JÄRVE, IDA-VIRUMAA, Eesti
Tehase 2, 2a, Pavandu, Jaama raudtee,KOHTLA-JÄRVE, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

  • Detailplaneerimine