Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Hange valla hoonete energiaauditi, energiamärgiste ja termoülevaatuste teostamiseks. Pakkumuste tähtaeg: 17.12.2013.

06. detsember 2013
Tapa Vallavalitsus kuulutab välja hanke Tapa valla hoonete energiaauditi, energiamärgiste ja termoülevaatuste teostamiseks.
Energiaaudit tuleb koostada vastavalt Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt kinnitatud vormile, mis sisaldab hoone piirete ja tehnosüsteemide analüüsi, soojakadude arvutust, renoveerimismeetmete kirjeldust ning hinnangulist maksumust, renoveerimise tulemusel prognoositava energiasäästu arvutust ning selgitusi.
Lisaks esitatud miinimumnõuetele tuleb teostada energiaauditi täpsemaks tulemuseks järgmised tööd:
Temperatuuride pistelised mõõtmised siseruumides
Õhuniiskuse pistelised mõõtmised ruumides
Õhu liikumise kiiruse pistelised mõõtmine ventilatsiooniavades
Küttekuluandmete analüüs selgitamaks, kas hoone on alaköetud (juhul kui on, mõjutab see oluliselt prognoositavat tasuvuse aega)
Objektide loetelu on alljärgnev:
Tapa Lasteaed Pisipõnn – Nooruse 11 Tapa linn ehr 108017101
Tapa Lasteaed Vikerkaar – Ülesõidu 3, Tapa linn ehr 108017721
Tapa Vene Gümnaasium – Nooruse 2, Tapa linn ehr 108034880
Tapa kultuurikoda – Turu 8, Tapa linn ehr 108040110
Tapa Vallavalitsuse peahoone – Pikk 15, Tapa linn ehr 107016903
Jäneda kool – Jäneda küla, ehr andmed puuduvad
Jäneda spordihoone – Jäneda küla, ehr 107016903
Lehtse keskusehoone ja kultuurimaja – Rägavere tee 19  ehr 120535177 ja 19C ehr 120535182
Nõuded pakkujale:
- Pakkuja peab omama MTR-i registreeringuid tegevusaladel:
„Energiamärgise väljastamine’’
„Energiaauditi tegemine’’
- Pakkuja peab olema pakkumuste esitamise tähtpäevaks täitnud kõik riiklike maksude tasumise kohustused: hankija kontrollib maksuvõlgnevuste puudumist e-maksuameti kaudu.
- Pakkuja peab olema tutvunud objektide ja nende iseärasustega ning olema kontrollinud plaane ning selle vastavust tegelikkusele.
Lepingu täitmise tähtaeg on 24.02.2014.
Pakkumuses tuua välja maksumused objektide lõikes.
Pakkumus esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil vallavalitsus@tapa.ee  hiljemalt 17. detsember 2013 kell 15:00.
Vajadusel peetaks pakkujatega läbirääkimisi.
Nõuetele vastavate pakkumuste hulgast tunnistatakse edukaks madalaima kogumaksumusega pakkumus.

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
+372 322 9650 vallavalitsus@tapa.ee
Map-pin

Asukoht

Tapa vald, LÄÄNE-VIRUMAA, Eesti
 Tapa vald, Eesti
Blueprint

Omadused

Esitamise tähtaeg 17. detsember 2013
Tööde lõpp 24. veebruar 2014