Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Kehtestatud 330 kV õhuliini trassi koridori asukoha planeering.

28. detsember 2015
Viljandi Maavalitsus on kehtestanud Viljandi maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu „Kilingi-Nõmme – Riia TEC2 330 kV õhuliini trassikoridori asukoha määramine Viljandi maakonnas".
Kavandatav õhuliin on osa Balti riikide ühtsest 330 kV elektrivõrgust, mille valmimine tagab parema varustuskindluse kogu Eesti mandriosas. Planeeritava Kilingi-Nõmme – Riia õhuliini trassikoridori  kogupikkus Eestis on 13,8 km, sellest Viljandi maakonnas 4,4 km.
Teemaplaneeringuga on määratud 330 kV õhuliini trassikoridori asukoht ning reserveeritud selle rajamiseks vajalik maa Abja vallas. Sobivaim trassikoridori asukoht selgitati välja avaliku planeerimisprotsessi ning erinevate osapoolte koostöö ja kaasamise tulemusena. Teemaplaneering on aluseks õhuliini projekteerimisel. Planeeritud trassikoridori laius on 100 m. Õhuliini ja  mastide täpsed asukohad määratakse ehitusprojektiga. Kõrgepingeliini ehitamine on kavandatud aastatel 2017 - 2020. Samaaegselt koostati 330 kV õhuliini trassiasukoha valiku teemaplaneeringut Pärnu maakonnas ja Lätis.
Kehtestatud teemaplaneeringu materjalid on kättesaadavad Viljandi Maavalitsuse veebilehel: http://viljandi.maavalitsus.ee/teemaplaneeringud.
Chevron-expand Näita ajalugu

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
+372 447 9733 mv@mv.parnu.ee
Briefcase
+372 433 0441 mv@viljandimaa.ee
Planeerimine
Briefcase
+372 664 5808 info@skpk.ee
Map-pin

Asukoht

MITU MAAKONDA, Eesti
 Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

  • Keskkonnamõjude hindamine