Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Hange vee- ja kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimiseks. Muudatused hanketeatises! Tähtaeg 7. jaanuar.

04. detsember 2015
Muudatused hanketeatises!
Võru Vesi AS kuulutab välja avatud hanke Järvere vee- ja kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimiseks. Järvere küla ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine ja laiendamine, puurkaev-pumpla rekonstrueerimine ning uue reoveepuhasti ehitamine.
Vastavalt hankijal olemas olevale põhiprojektile ja hankedokumentides kirjeldatud tingimustele tuleb töövõtjal teostada tööd:
1. Ühisveevärgitorustike rekonstrueerimine ja laiendamine - 3,6 km;
2. Ühiskanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine ja laiendamine - 3,6 km;
3. Reoveepumplate ehitamine - 2 tk;
4. Olemasoleva puurkaev-pumpla rekonstrueerimine - 1 tk;
5. Uue reoveepuhasti ehitamine - 1 tk;
6. Olemasolevate biotiikide likvideerimine (töövõtja poolt koostatava ehitusprojekti alusel) - 1 töö.
Täpsemad tööde mahud on kirjeldatud hankedokumentides.
Hanke esemeks olevaid ja teostatavaid tööde teostamiseks sõlmib hankija eduka pakkujaga hankelepingu FIDIC Ehitustöövõtulepingute tingimuste alusel ehitus- ja inseneritöödeks Tellija antud projektlahendi alusel.
Eeldatav maksumus ilma käibemaksuta: 980 000 €.
Tööde kestus: 250 päeva.
Pakkuja on kohustatud koos pakkumusega esitama pakkumuse tagatise krediidi- või finantseerimisasutuse või kindlustusandja garantiina või rahasumma deponeerimisena Hankija arveldusarvele järgnevatel tingimustel:
Saaja: AS Võru Vesi
pank: AS SEB Pank
IBAN: EE201010402005677000
BIC: EEUHEE2X
Pakkumuste tagatise suurus on 5000 eurot.
Selgitus: Tagatis. Järvere hange. RH nr 169402.
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 07. jaanuar 2016 kell 10:00.
LISATEAVE
  1. Hankija võib kontrollida pakkuja poolt esitatud andmeid iseseisvalt kas avalikest registritest või küsida kinnitust pakkuja poolt nimetatud tellija või tema esindaja käest.
2. Huvitatud isikutel on enne pakkumuse esitamist soovitav tutvuda ehitustööde objektiga kohapeal.
3. Hankedokumendid on kättesaadavad ainult e-riigihangete keskkonnas.
4. Kõik hankija selgitused ning hankedokumentide muudatused tehakse kättesaadavaks ainult e-riigihangete keskkonnas.
Chevron-expand Näita ajalugu

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
+372 782 8330 voru.vesi@voruvesi.ee
Projekteerimine
Briefcase
+372 626 7777 info@infragate.ee
Map-pin

Asukoht

Järvere, Võru vald, VÕRUMAA, Eesti
 Järvere, Võru vald, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

  • Veevarustus-, puhastussüsteemid
  • Kanalisatsioonisüsteemid
Blueprint

Omadused

Esitamise tähtaeg 7. jaanuar 2016
Tööde kestus 250 päeva