Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Avalikul väljapanekul tuugenite paigaldamise detailplaneeringu lähteseisukohtade ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programm.

04. juuli 2014
Pihtla Vallavalitsus teatab Pihtla valla Sagariste küla tuugenite paigaldamise detailplaneeringu lähteseisukohtade ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programmi avalikust väljapanekust.
KSH programmi ja detailplaneeringu lähteseisukohtadega on võimalik tutvuda perioodil 01.07.2014- 29.07.2014 paberkandjal Pihtla Vallavalitsuses (Pihtla küla, Pihtla vald, Saaremaa) ning elektrooniliselt veebilehtedel http://adepte.ee/dokument/sagariste-tuulepargi-dp-ksh/ ja http://www.pihtlavv.ee/index.php?112&x=13&m=uudised
Ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi KSH programmi kohta saab esitada kirjalikult Pihtla Vallavalitsusele aadressil Pihtla küla, Pihtla vald, Saaremaa, Eesti, 94101 või e-posti aadressi info@pihtlavv.ee ja Adepte Ekspert OÜ-le aadressil Tuukri 54, Tallinn 10120 või piret@adepte.ee kuni 29.07.2014.
Detailplaneeringu lähteseisukohtade ja KSH programmi avalik arutelu toimub 04.08.2014. a kell 14.00 Pihtla Vallamajas.
Detailplaneeringu peaeesmärgiks on vastavalt algatuskorraldusele maakasutuse sihtotstarbe muutmine tootmismaaks, planeeringualal kuni 7 (seitse) tuugeni planeerimine ja paigaldamine, liikluskorralduse määramine, keskkonnatingimuste seadmine ja tehnovõrkude lahendamine.
Detailplaneeringu elluviimisega ei kaasne eeldatavalt riigipiiriülest mõju. Planeeringuala külgneb Natura 2000 võrgustikku kuuluva Võrsna loodusalaga. Seega on võimalik mõju esinemine Natura alale.
Chevron-expand Näita ajalugu

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
+372 507 7788 peeter@bwe.ee
Detailplaneerimine
Briefcase
Keskkonnamõjude hindamine
Briefcase
+372 673 2244 ifno@adepte.ee
Map-pin

Asukoht

Sagariste
Saaremaa vald, SAAREMAA, Eesti
Sagariste,Saaremaa vald, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil