Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Algatatud planeering kaubandushoone ehitamiseks.

10. veebruar 2014
Sillamäe Linnavalitsus on algatanud Sillamäel Kajaka 16a maa-ala ja selle lähiümbruse detailplaneeringu, mille eesmärgiks on kaubandushoone ehitamine. Detailplaneeringu koostamise algataja ja kehtestaja on Sillamäe Linnavolikogu. Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Sillamäe Linnavalitsus. Planeeritav maa-ala hõlmab Sillamäe Kajaka tn 16a maaüksuse (katastritunnus 73501:009:0090), Ranna tn 1h maaüksuse (katastritunnus 73501:009:0066) ja sellega vahetult külgneva ala. Planeeritava maa-ala suurus on umbes 1,5 ha. Detailplaneeringu eesmärgiks on ehitusõiguse määramine uue äri- ja kaubandushoone ehituseks ning ettepaneku tegemine üldplaneeringu muutmiseks, et määrata planeeritava maa-ala maakasutuse juhtotstarbeks ärimaa. Detailplaneeringu ülesandeks on planeeringuala krundi piiride täpsustamine; planeeringuala kruntide kasutamise sihtotstarvete määramine, ärimaaks muutmine; kruntide ehitusõiguse määramine uue ärihoone (äri- ja kaubandus) ehitamiseks, olemasolevate garaažide ja olemasoleva väravahoone rekonstrueerimiseks (laiendamiseks); olemasolevate hoonete määramine täielikuks lammutamiseks; liikluskorralduse (sh kergeliiklus), üldkasutatava tee, juurdepääsude, parkimise lahendamine; haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine; kujade määramine; tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha määramine; servituutide vajaduse määramine.

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
Silinkor OÜ, SILLAMÄE
3977332 , 7110777 silinkor@mail.ru
Map-pin

Asukoht

Kajaka 16a
SILLAMÄE, IDA-VIRUMAA, Eesti
Kajaka 16a,SILLAMÄE, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

  • Detailplaneerimine
Blueprint

Omadused

Pindala 1,5 ha