Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Hange lageraie teostamiseks. Tähtaeg 28. veebruar.

19. veebruar 2014
Põlva Vallavalitsus ootab hinnapakkumisi metsa sanitaarlageraie läbiviimiseks Põlva linnas Intsikurmu parkmetsa territooriumil, eraldisel nr 1, asukohaga Metsa tn 15 Põlva.
Tööde teostamise tingimused on järgmised:
1) metsa raietööd teostada märgistatud puudele metsalangetusmasinaga või mootorsaega;
2) sortimentide ja raiejäätmete kokkuvedu teostada metsa kokkuveo traktoriga;
3) tagada ratsionaalne puidukasutus raielangil ja puhastada raielank väheväärtusliku puu ja põõsastiku võsast;
4)  raietööd teha külmunud pinnase tingimustes;
5)  puitmaterjal ning raiejäätmed raielangilt ja sellega vahetult piirnevalt alalt kõrvaldada;
6) raietööd peavad olema lõpetatud ja metsamaterjalid vahelaoplatsilt ära veetud ning laoplats korrastatud 31.märtsiks 2014. aastal;
7)  tekkinud veojäljed väljaveoteel kõrvaldada raietööde käigus igapäevaselt.  
Pakkumused märgusõnaga „INTSIKURMU” esitada kinnises ümbrikus hiljemalt 28. veebruari 2014. a kella 9.00-ks Põlva Vallavalitsuse kantseleisse Kesk 15, 63308 PÕLVA.  Pakkumuste avamine kell 9.05. Tekkida võivatele küsimustele vastame e-posti: info@polva.ee teel. Parima positiivse maksumusega pakkumus loetakse võitnuks.

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
Põlva Vallavalitsus , PÕLVA, Põlva vald
799 9470 info@polva.ee
Map-pin

Asukoht

PÕLVA, Põlva vald, PÕLVAMAA, Eesti
,PÕLVA, Põlva vald, Eesti
Blueprint

Omadused

Esitamise tähtaeg 28. veebruar 2014