Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Hange sildade remondiks koos projekteerimisega. Pakkumuste tähtaeg: 20.03.2014.

25. veebruar 2014
Maanteeamet kuulutab välja avatud hanke Peeli ja Vastse-Roosa silla remondiks koos projekteerimisega. Riigimaanteel nr 68 Mõniste-Ape asuva Peeli silla nr 896 ja Vastse-Roosa silla nr 897 remontimise projektide koostamine ja remonttööde tegemine koostatud projektide järgi.
Tööde kestus: 205 päeva + 60 kuud.
Pakkumuse tagatisena aktsepteerib hankija krediidi- või finantseerimisasutuse või kindlustaja garantiid või rahasumma 3 000 euro deponeerimist pakkumuse jõusoleku ajaks Rahandusministeeriumi arveldusarvele a/a 10220034796011, viitenumber 3100053077, selgitusega „Maanteeamet, riigihanke "Peeli ja Vastse-Roosa silla remont koos projekteerimisega" pakkumuse tagatis“.
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 20. märts 2014 kell 10:00.
LISATEAVE
  A) Pakkuja, kes peab oma asukohamaa seaduse kohaselt olema registreeritud äriregistris või erialases registris, esitab sellekohase kehtiva registritunnistuse või väljavõtte äriregistrist või nende kehtiva koopia, millest peavad nähtuma juriidilise isiku esindusõiguslikud isikud. Juriidilisest isikust pakkuja, kelle asukohamaa on Eesti, ei pea esitama registri väljavõtet.
B) Juhul, kui pakkuja tõendab oma tehnilise ja kutsealase pädevuse vastavust kvalifitseerimise tingimustele hankelepingu täitmise raames lisaks oma näitajatele ka teise isiku näitajate alusel, lisab pakkuja riigihangete registrisse kvalifitseerimise dokumentide juurde HD lisa I Vormi 4 kohase teise isiku nõusoleku.
C) Hanketeate punktis II.3) esitatud hankelepingu periood sisaldab 205 päeva projekteerimis- ja ehitusperioodi ning 60 kuud garantiiperioodi.
D) Hankija tagab piiramatu ja täieliku elektroonilise ligipääsu hankedokumentidele Riigihangete Registris.

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
+372 620 1200 info@transpordiamet.ee
Map-pin

Asukoht

ÜLE VABARIIGI, Eesti
,Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

  • Sillad, tunnelid
  • Projekteerimine
Blueprint

Omadused

Esitamise tähtaeg 20 . märts 2014
Tööde kestus 205 päeva + 60 kuud