Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Avalikul väljapanekul detailplaneering elamukruntide moodustamiseks.

26. veebruar 2014
Alates 21.02.2014 kuni 24.03.2014 on tööaegadel Tapa vallavalitsuse (Pikk tn 15, Tapa linn, Tapa vald) II korrusel avalikul väljapanekul Tapa vallas Tapa linnas asuva Lehtse tee 4c ja selle lähiala detailplaneering. Planeeringuala hõlmab Lehtse tee 4c ja Lehtse tee 4c juurdelõige  kinnistut, osaliselt Joosepi  kinnistut ja osaliselt reformimata riigimaad. Planeeringu eesmärk on aiandusühistule Kirsipuu kuuluva kinnistu jagamine kruntideks. Detailplaneeringu kaudu soovitakse seadustada maa-alale püstitatud ehitisi. Detailplaneeringuga määratakse hoonestusalad ja ehitusõigus, lahendatakse liikluskorraldus, tehnovõrkude ja –rajatiste paiknemine ning haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted. Lisaks on planeeringu eesmärk Tapa linna üldplaneeringus näidatud maakasutuse juhtfunktsiooni muutmine põllumajandusliku otstarbega aiamajade  maast elamumaaks. Planeeringuala suurus on 32 959 m².

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
Aiandusühistu Kirsipuu , Tapa, Tapa vald
reet.puusemp@mail.ee
Detailplaneerimine
Briefcase
Agorek OÜ, Jäneda, Tapa vald
+372 3898221, +372 5691 8454 vello@agorek.ee
Map-pin

Asukoht

Lehtse tee 4c
Tapa, Tapa vald, LÄÄNE-VIRUMAA, Eesti
Lehtse tee 4c,Tapa, Tapa vald, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

Blueprint

Omadused

Pindala 32 959 m²