Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Planeeringu eskiis äri- ja ühiskondliku keskuse ala väljakujundamiseks.

27. veebruar 2014
Koostamisel on Ahtme linnaosas Maleva tn ja Toome pst korterelamute ning Estonia pst ja Ahtme mnt vahelise ala planeering. Planeeritav ala piirneb läänest Ahtme-Jõhvi Raudteega (katastritunnus 32201:002:0008) ning idast Ahtme linnaosa peatänava Estonia puiesteega, põhjast ja lõunast Maleva tänava ja Toome puiestee korterelamute kruntidega. Lähtudes Maanteeameti seisukohast ei kuulu planeeritava ala piiril Ahtme linnaosas asuv 13102 Ahtme-Rausvere maantee ehk Ahtme maantee riigimaanteede hulka. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on maa-aladele maakasutamise juhtfunktsiooni määramine, maa-ala kruntideks jagamine, ehitusõiguse ja tehnovõrkude asukoha määramine, haljastuse kavandamine ja liikluse korraldamine Ahtme keskuse hoonete ja nendele infrastruktuuri ehitamiseks, reformimata riigimaast kruntide moodustamine äri- ja ühiskondliku keskuse ala väljakujundamiseks. Detailplaneeringu pindala on ca 15 ha. Planeeritava ala moodustavad Ahtme keskuseala, avalik pargiala Maleva tn ja Estonia pst korterelamute vahel ning Toome pst ja sellega külgnev park. Keskuse alale on planeeritud linnaosa väljak, pargialad täiendatakse jalg- ja jalgratta teedevõrgustikuga ning sportimise- ja mängualadega kui ka eakate kohtumispaiga rajamisega. Korterelamute vahel sõitmise vähendamaks kavandatakse kasutada Toome pst ka sõiduteena koos kõrval planeeritava kergliiklusteega. Detailplaneeringu raames koostati ka pargialade dendroloogiline uuring, mis on abimaterjaliks haljastuse kavandamisel. Järgides Ahtme linnaosa üldplaneeringu kontseptsiooni on kavandatud Iidla ja Puru asumite ühendamaks sõidutee kuni Ahtme maanteeni. Detailplaneeringu materjalid on kättesaadavad Kohtla-Järve linna (www.kohtla-jarve.ee) ja OÜ Hendrikson & Ko (www.hendrikson.ee) kodulehel. Detailplaneeringu eskiisi ja lähteseisukohtade avalik arutelu toimub Ahtme Gümnaasiumis (aadressil Altserva tn 6, Ahtme linnaosa, Kohtla-Järve linn) 06. märtsil 2014. a algusega kell 16.30.

Objektiga seotud ettevõtted

Detailplaneerimine
Briefcase
+372 740 9800 hendrikson@hendrikson.ee
Tellija
Briefcase
+372 337 8500 linnavalitsus@kjlv.ee
Map-pin

Asukoht

Maleva, Toome
KOHTLA-JÄRVE, IDA-VIRUMAA, Eesti
Maleva, Toome,KOHTLA-JÄRVE, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

Blueprint

Omadused

Objektiga/dokumentidega tutvumine 6. märts 2014
Pindala 15 ha