Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Hange parkla ja jalgteede ehituseks. Pakkumuste tähtaeg: 08.05.2014.

14. aprill 2014
Saue Vallavalitsus kuulutab välja hanke Jõekääru pargi parkla, jalgteede ja mänguväljaku; Veskitammi lasteaia tee äärse parkla ja Kaselaane tn 1a jalgtee ehituseks. Ehitustöö sisaldab peamiselt liivaluste, killustikaluste ehitusi ja graniitsõelmetest katenite ehitusi. Jõekääru pargis on vajalik paigaldada mänguväljaku väikerajatised ja kiik.
Tööde kestus: 16.06.2014 - 22.08.2014.
 Pakkuja peab tasuma pakkumuse tagatise summas 700 EUR. Pakkuja esitab pakkumuse tagatise krediidi- või finantseerimisasutuse või kindlustusandja garantiina või rahasumma deponeerimisena hankija arvelduskontole: 1120070016. Hankija realiseerib tagatise, kui pakkuja ei sõlmi töövõtulepingut 5 tööpäeva jooksul pärast Hankija nõustumust hankelepingu sõlmimiseks
- Lepinguline garantiiaeg on 2 aastat üleandmis-vastuvõtuakti kuupäevast alates.
- Lepingu garantiiaja kohustuste täitmisel on Töövõtja tagatis 2% Lepingu hinnast, millest täidetakse Tellija nõuded Töövõtjapoolsete, Lepingust tulenevate kohustuste täitmatajätmise või väära täitmise korral. Töövõtja kohustub Tellijale üle andma garantiiajaks tagatisena pangagarantii (Eesti Vabariigis registreeritud ja eelnevalt Tellija poolt aktsepteeritud pangalt) hiljemalt Ehitustööde lõpliku vastuvõtmise kuupäevaks. Garantiiaja garantiikirja esitamine Tellijale on eelduseks Tellijapoolse viimase makse tegemiseks. Garantiiaja tagatis peab kehtima alates Ehitustööde Vastuvõtuakti allkirjastamisest Tellija poolt kuni Lepingust tuleneva Ehitustööde garantiiaja lõpuni.
- Tellijale tagatisena üleantav pangagarantii peab olema vormistatud lisatingimusteta garantiikirjana. Lepingu garantiiaja pangagarantii peab rakenduma esimesel nõudmisel.
Info ja dokumendid: E-riigihangete register.
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 08. mai 2014 kell 09:00.

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
Saue Vallavalitsus , Laagri, Saue vald
+372 679 6880
Map-pin

Asukoht

Saue vald, HARJUMAA, Eesti
,Saue vald, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

  • Teekatted, asfalteerimine, teetööd
  • Mängu- ja spordiväljakud
Blueprint

Omadused

Esitamise tähtaeg 08. mai 2014
Tööde kestus 16. juuni - 22. august 2014