Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Ideekonkurss kalmistule kabeli püstitamiseks. Tähtaeg 31. märts.

04. märts 2019
Maardu Linnavalitsus korraldab ideekonkursil Maardu linna kalmistule kabeli püstitamiseks. Ideekonkursil võivad osaleda ja oma kavandid esitada iseseisvana füüsilisest isikust ettevõtjad või juriidilised isikud (edaspidi osaleja) ning juriidilistest ja/või füüsilistest isikutest ettevõtjatest moodustatud ühisosalejad (edaspidi koos ja eraldi ühisosaleja) ning kes vastavad ideekonkursi „Maardu kalmistule kabeli püstitamine" tingimuses esitatud nõuetele.
Osaleja peab kavandi koostamiseks kaasama arhitekti, kellele on omistatud volitatud arhitekti või volitatud maastikuarhitekti kutse kutseseaduse vastava regulatsiooni tähenduses.
Huvitatud isik registreerib end, esitades taotluse ideekonkursis osalemiseks vabas vormis  e-posti aadressile: taavi.rebane@maardu.ee
Kavandid tuleb koostada eesti keeles ja edastada aadressil Kallasmaa 1, Maardu, tuba 101 või digitaalselt aadressile: taavi.rebane@maardu.ee hiljemalt 31.03.2019.
I. Ideekonkursi „Maardu kalmistule kabeli püstitamine" tingimused.
1. Kabeli rajamise eesmärk on luua Maardu elanikele võimalus leinata sõjas langenuid ning siitilmast lahkunuid, kes on sängitatud  mujale kui Maardusse. Kabeli asukohaks on valitud kalmistu alal ligikaudne asukoht suurusega 5x5 m.
2. Linna kalmistu asub Maardus, Keemikute tn 1b kinnistul (üldkasutatav maa 100%; registriosa nr 214102; kaasomand). Kinnistu on hoonestatud (leinamaja, ehitatud 2006. a.).
3. Kalmistu ala on jaotatud sektoritesse ning jagatud Eesti Kirikute Nõukogu poolt koondatud konfessioonide vahel. Kalmistu tänavapoolsel alal paiknevad tundmatute sõdurite hauaplatsid. Ala tähistab leinava ema kuju. Leinamajast loodesse on projekteeritud selle arhitektuuriga sobiv kolumbaarium.
4. Kabeli arhitektuur võiks sobituda Keemikute tn 1b leinamajaga ja moodustada kalmistu rajatistega ühtse terviku. Kabeli juurde viiks jalgtee. Kabeli ümber oleks sobiva taimestikuga haljastus.
5. Arhitektuursele konkursile on oodatud kavandid, mis on vormistatud eskiisina (koos üldiste mõõtudega), millele on lisatud 3D projektsioonid ning seletuskiri, mis sisaldab ka materjalide ning konstruktsiooni kirjeldust. Koos tööga tuleb esitada ka projekteerimistööde maksumus ning ehitustööde eeldatav maksumus.
6. Kabel peab vastama rajatise definitsioonile ehitusseadustiku mõttes (st tegemist ei ole hoonega).
Kabeli orienteeruvad mõõtmed on: kõrgus – kuni 5 m, rajatise põhiosa külgede pikkus kuni 2,5 m,  rajatise põhiplaan koos soklilahendusega peab mahtuma alasse 5 x 5 m. Kavandi hulka peab kuuluma ka kabeli juurde viiva jalgtee ning sellega vahetult piirneva haljastuse lahendus.
7. Korraldaja ei maksa preemiat konkursi osalejatele ja konkursi võitjale. Konkursil osalemisega seotud kulusid eraldi ei hüvitata.
8. Konkursi võitjaga sõlmitakse pakutud ideekavandi (edaspidi kavand) ja RHS § 49 lõike 6 alusel hankeleping, millega tellitakse ehitusprojekt põhiprojekti staadiumil.
9. Osaleja kinnitab võistlustööd esitades, et ta on võistlustöö autor või tal on võistlustöö autoriga sõlmitud kokkulepe võistlustöö isiklike ja varaliste autoriõiguste kasutamiseks.
10. Konkursi korraldaja võib võistlustöö kasutada pressimaterjalide koostamisel ja avaldada oma kodulehel, sotsiaalmeedias.
11. Kavandi esitamisega kinnitab osaleja, et tema nõustub kõikide esitatud ideekonkursi tingimustega ja on valmis sõlmima hankelepingu kavandi realiseerimiseks.
12. Ideekonkursi korraldamiseks  ja ideekonkursile laekuvate tööde  hindamiseks ning võitja väljaselgitamiseks on moodustatud Maardu Linnavalitsuse 26.02.2019 korraldusega nr 147 komisjon.
13. Võidutöö valimise kriteeriumid.
Hindamiskriteeriumid, mida kasutatakse võitja väljaselgitamisel:
    esitatud kavandi arhitektuurne kontseptsioon, lahenduse terviklikkus ning sobivus Maardu kalmistule (osakaal 60%);
    projekteerimistööde odavaim maksumus (osakaal 10%);
    kabeli ehitustööde odavaim eeldatav maksumus (osakaal 30%).
14. Ideekonkursi tulemused kinnitab Maardu Linnavalitsus oma korraldusega. Osalejaid teavitatakse ideekonkursi käigus tehtud otsustest e-posti teel aadressil, mille osaleja on esitanud ideekonkursi korraldajale.
15. Hankelepingu sõlmimisega loetakse korraldajale:
- üle antuks omandiõigus ja
- loovutatuks autori varalised õigused ja
- antud litsents kasutada järgmiseid isiklike autoriõiguseid: õigus teose puutumatusele, lisadele, täiendamisele, avalikustamisele.
16. Selgituste saamiseks palume esitada küsimused e-posti aadressile: taavi.rebane@maardu.ee
17. Ideekonkursi tulemus ei loo alust võidutöö terviklikule realiseerimisele.
II.  Esitatavad dokumendid
    Taotlus ideekonkursil osalemiseks (vabas vormis);
    kabeli rajamise kavand koos seletuskirjaga, mis vastavad ideekonkursi „Maardu kalmistule kabeli püstitamine" tingimustele (vt. p 5-6);
    kabeli projekteerimistööde eelarve;
    kabeli ehitustööde eeldatava maksumuse eelarve.
Chevron-expand Näita ajalugu

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
+372 606 0702 linnavalitsus@maardu.ee
Map-pin

Asukoht

MAARDU, HARJUMAA, Eesti
 MAARDU, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

  • Projekteerimine
Blueprint

Omadused

Esitamise tähtaeg 31. märts 2019